Amsterdamfördraget 

Gruppbild.
Amsterdamfördraget undertecknas den 2 oktober 1997.
 

En regeringskonferens inleddes i Turin (Italien) i mars 1996 för att se över fördraget om Europeiska unionen. Det ledde till Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, som undertecknades i närvaro av Europaparlamentets talman José María Gil-Robles.

När fördraget trädde i kraft i maj 1999 förenklades och utökades omfattningen av medbeslutandeförfarandet. Parlamentet fick nu rätt att godkänna kommissionens ordförande.

  • Undertecknades: den 2 oktober 1997 i Amsterdam i Nederländerna.
  • Trädde i kraft: den 1 maj 1999.