Luxemburgfördraget 

Fördrag som ändrar vissa budgetbestämmelser/första budgetfördraget

Genom undertecknandet av Luxemburgfördraget ändrades vissa budgetbestämmelser i fördragen. Församlingens budgetbefogenheter ökade när medlemsstaternas finansiella bidrag ersattes av ”egna medel”.

  • Undertecknades: den 22 april 1970 i Luxemburg i Luxemburg.
  • Trädde i kraft: den 1 januari 1971.