Parisfördraget 

Parisfördraget undertecknas den 18 april 1951 

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG)

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i Paris av Belgien, Frankrike, Italien, Västtyskland, Luxemburg och Nederländerna. Det hade en giltighetstid på 50 år. Ledamöterna av den europeiska parlamentariska församlingen valdes av ländernas nationella parlament. Församlingen hade rätt att avskeda den höga myndigheten (föregångare till dagens kommission).

  • Undertecknades: den 18 april 1951 i Paris i Frankrike.
  • Trädde i kraft: den 26 juli 1952.
  • Upphörde att gälla: den 23 juli 2002.