Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang") (Tryk på "Enter")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Ofte stillede spørgsmål om Europa-Parlamentets kunstsamling

Ofte stillede spørgsmål om Europa-Parlamentets kunstsamling

 
Jer har hørt, at Europa-Parlamentets kunstsamling blev oprettet i 1980. Findes der en liste (eller et elektronisk eller trykt katalog) over alle kunstværker og samlingens vurderede værdi?

Europa-Parlamentets kunstsamling blev grundlagt i 1980 på initiativ af den første formand for det direkte valgte Europa-Parlament, Simone Veil.


I løbet af 30 år har Europa-Parlamentet erhvervet 387 repræsentative moderne kunstværker fra EU's medlemsstater med fokus på unge, lovende kunstnere i begyndelsen af deres karriere. Parlamentet har også accepteret mere end 120 donationer, og det huser regelmæssigt midlertidigt lånte værker.


I 2011 blev Europa-Parlamentets kunstsamling vurderet af kunsteksperter med hensyn til dens værdi og vedligeholdelsestilstand. I dag er samlingen forsikret for 17,7 mio. euro.


Listen over de kunstnere, der er repræsenteret i samlingen, opdelt efter land, kan rekvireres hos Works of Art Service, DG COMM art@europarl.europa.eu.

 
 
Efter hvilke kriterier udvælges kunst til Europa-Parlamentets samling, hvem udvælger værkerne, og hvor udstilles/opbevares de?

Der foretages nye indkøb, når nye medlemsstater er tiltrådt EU. De seneste indkøb er foretaget fra de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004 og 2007.


Den indledende udvælgelse foretages af Europa-Parlamentets oplysningskontorer i de relevante medlemsstater, som rådfører sig med nationale kunsteksperter.


Et kunstnerisk udvalg bestående af en kvæstor og to næstformænd for Europa-Parlamentet fremsender et forslag til Kvæstorkollegiet (de fem kvæstorer er medlemmer af Europa-Parlamentet, som er valgt af deres kolleger til at tage sig af administrative anliggender, der specifikt angår medlemmerne). Kvæstorerne afgiver derefter en anbefaling til formanden for Europa-Parlamentet, som træffer den endelige beslutning.


Kunstværkerne, som primært består af malerier og skulpturer, udstilles i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg.


Parlamentet er i øjeblikket i færd med at udarbejde en fortegnelse og et katalog over samlingen. Når dette arbejde er afsluttet, vil det danne grundlag for fremtidige kommunikationsprojekter, som skal gøre samlingen mere bredt tilgængelig for offentligheden gennem udstillinger eller via internettet.

 
 
Hvilke værker er der senest indkøbt, og hvor meget kostede de?

I 2008 købte Europa-Parlamentet kunstværker fra Ungarn (70.200 euro), fulgt i 2009 af Polen (157.950 euro) og derefter i 2010 af Slovakiet (40.950 euro), Slovenien (20.475 euro) og Malta (14.625 euro). I 2011 vil Parlamentet indkøbe kunstværker fra de sidste to medlemsstater, som endnu ikke er repræsenteret i samlingen, nemlig Bulgarien (54.698 euro) og Rumænien (106.178 euro).

 
 
Hvad er det årlige budget for indkøb af kunstværker?

Budgettet for kunstværker er organiseret i engangsindkøbsprogrammer for hver ny medlemsstat, som er fordelt over flere år og godkendes af Parlamentets Præsidium (dvs. formanden for Parlamentet og næstformanden i Parlamentet). Budgettet er proportionalt med antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hvert land. Da de forskellige nationale programmer kører over flere år, svinger det årlige budget en del fra år til år. Budgettet for indkøb af kunstværker hører under budgetposten for indretning af Parlamentets bygninger.

 
 
Hvorfor investerer Parlamentet skatteydernes penge i kunst i en tid med økonomisk knaphed? Er det ikke en luksus, vi ikke har råd til? Hvad er idéen med at have en kunstsamling?

Europa-Parlamentet er stolt af EU's kulturelle mangfoldighed og har altid støttet alle aktioner for at fremme den. Idéen med at indkøbe kunst fra EU's medlemsstater i 1980 var at indføre den skik - som ofte også dyrkes af nationale parlamenter - at samle og udstille samtidskunst, som er repræsentativ for national kunst på europæisk niveau. Med hver nyerhvervelse er samlingen blevet beriget med kunst fra nye medlemsstater. I dag vidner samlingen om kunstens udvikling i Europa, og den er en fantastisk måde at lære kulturrigdommen i Europas lande at kende på. De indkøb, der blev iværksat i 2006, fulgte de nye tiltrædelsesrunder til EU - alle medlemsstater er repræsenteret i Europa-Parlamentets kunstsamling.


Foruden de indkøbte kunstværker har Europa-Parlamentet modtaget over 120 donationer fra nationale parlamenter og andre organisationer. For at blive accepteret af Europa-Parlamentet skal kunstværket opfylde de kriterier, der er fastsat i reglerne for indkøb og donation af kunstværker.

 
 
meget betaler Europa-Parlamentet i gennemsnit for et kunstværk?

Gennemsnitsprisen for kunstværker indkøbt mellem 2008 og 2010 var 5.767 euro.

 
 
Hvorfor omfatter onlinegalleriet ikke kunstværker fra alle medlemsstater?

De kunstværker, der vises i onlinegalleriet, er de senest erhvervede værker, for hvilke spørgsmålet om ophavsretten er afklaret. Andre kunstværker fra de øvrige medlemsstater vil blive indføjet i galleriet, i takt med at ophavsretten hertil erhverves.