Бъдете информирани 

Струва Ви се, че Европейският парламент е много далеч? Интересуват Ви още неща за работата на Парламента? В този раздел предлагаме няколко начина, по които можете да си изградите по-добра картина за това какво се случва в пряко избрания орган на ЕС.

    

Европейският парламент е във Вашата страна

Във всички държави членки има бюра за връзка, които да отговарят на Вашите въпроси за политиките на ЕС. Те също така си сътрудничат тясно с различни организации, за да запознават по-добре обществеността с Парламента и неговата работа. Научете повече за тяхната дейност и се свържете с тях!

    

Социални медии

Разбира се, за да общувате с нас, не е нужно да ставате от бюрото или да излизате от хола. Ние сме във всички основни социални медии . Изпратете ни съобщение!

    

Информационни фишове за Европейския съюз

Ако Ви трябва добър общ преглед на политиките на ЕС и на ролята на Парламента във връзка с тях, ето откъде можете да започнете. Информационните  фишове  са кратки, но дават пълна картина и се актуализират редовно.

    

Изследвания и анализи

The Службата на ЕП за парламентарни изследвания  (EPRS) е вътрешният мозъчен тръст на Парламента. Тя предлага независими и обективни анализи по актуални въпроси, които са достъпни и за широката общественост.

    

Запитвания на гражданите

Имате въпрос? Просто се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP ) и тази специализирана служба ще се постарае максимално да отговори на Вашите въпроси относно дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент.

    

Достъп до документи

Можете да търсите в публичния регистър на документи на Парламента или да подадете заявка за информация.

    

Защита на личните данни

При обработването на лични данни Парламентът е ангажиран изцяло със защитата на правата на хората. Научете повече за нашата политика в тази област.

    

Охрана и достъп

Научете как се стремим да намерим правилния баланс между гарантирането на сигурността на нашите сгради и запазването на сградата на Парламента отворена за посетители.

    

Citizens' App

Чрез инсталирането на Citizens' App, ще научите кой какво прави в ЕС, защо това е важно във Вашето ежедневие и предизвикателствата пред ЕС, много от които ще повлияят на Вашето бъдеще.

AYS home banner    
 

Имате въпрос?

Просто се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP) и тази специализирана служба ще се постарае максимално да отговори на Вашите въпроси относно дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент.