Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако искате да научите повече за Европейския парламент, неговите позиции, дейности, организация, правила, правомощия и процедури, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.