Работа при нас 

Научете в следващите раздели как можете да започнете работа в институциите на ЕС или как можете да се присъедините към нас за стаж или престой с учебна цел.

     

Работа

Парламентът осигурява заетост на около 8 000 длъжностни лица и други служители в цяла Европа. Научете как можете да станете длъжностно лице в ЕС или да бъдете нает(а) на работа в друго качество.

     

Стажове

Парламентът предлага възможности за стажове в различни области за лица, които желаят да задълбочат познанията си за ЕС и неговото функциониране. Научете подробности за процедурата за кандидатстване.

     

Учебни посещения

Престоят с учебна цел дава възможност за провеждане на научни изследвания в областта на политиките на ЕС в продължение на максимално един месец. Научете повече по този въпрос.