Ocenění 

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem.

 • Cena evropského občana – ocenění výjimečných úspěchů. 

  Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty vztahující se k aktuálnímu evropskému roku (v příslušných případech), 
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

  O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

  Nominace mohou podávat také poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může předložit jeden návrh ročně.

  Rekordní počet nominací na Cenu evropského občana 2020

   V letošním ročníku se sešlo 266 nominací ze všech členských států. Projekty navržené na cenu se týkaly ochrany životního prostředí, boje proti dezinformacím a také boje proti koronaviru.

   Srdečně děkujeme všem za zaslané přihlášky a nominace projektů.

   Národní poroty nyní všechny přihlášky posoudí a z nich vyberou maximálně pět projektů do užšího výběru. Ty budou poté zaslány kanceláři této ceny, která rozhodne o konečných vítězích (po jednom z každého členského státu).

   Další informace o udílení budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

  Více informací:

    
 • Sacharovova cena za svobodu myšlení 

  Sacharovova cena je udělována za výjimečný počin v jedné z následujících oblastí:

  • obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodné vyjádření názorů,
  • ochrana práv menšin
  • dodržování mezinárodního práva
  • rozvoj demokracie a uplatňování zásad právního státu.
     
  • Cena evropského občana - Program na rok 2014 

   Smyslem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je prohloubit pocit evropanství mezi mladými lidmi a podnítit je k účasti na projektech evropské integrace. Cena se uděluje projektům realizovaným mladými lidmi, jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společné evropské identity a jsou praktickým příkladem Evropanů žijících ve vzájemné pospolitosti.


   Tato cena je udělována každoročně Evropským parlamentem společně s Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Odměna nejlepšímu projektu činí 5 000 EUR, druhému 3 000 EUR a třetímu 2 000 EUR. Součástí ocenění tří laureátů je návštěva Evropského parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů jsou pak pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.


   Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

     
  • Cena LUX na podporu kultury a evropské identity 

   Od roku 2007 upozorňuje cena LUX Evropského parlamentu každoročně na filmy, které se dotýkají podstatných témat evropské veřejné diskuse. Parlament je přesvědčen, že film jako médium masové kultury může být ideálním prostředkem k diskusi a přemýšlení o Evropě a její budoucnosti. Kinematografie je populární, přitahuje různé generace a je široce dostupná.