Dotazy občanů (Ask EP) 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže přístupného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 • Co dělá Evropská unie pro ochranu práv cestujících v letecké dopravě? 

  Evropská unie (EU) zavedla právní předpisy, které chrání naše práva při cestování letadlem. Evropský parlament se již řadu let zasazuje o zvýšení úrovně ochrany v této oblasti. Během koronavirové pandemie Evropská komise přijala opatření, aby byla nadále zajištěna ochrana práv cestujících v letecké dopravě.

    
 • Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy 

  V reakci na současný vývoj, jako je rostoucí význam digitální ekonomiky, změna klimatu, migrace, terorismus a vystoupení Spojeného království z Evropské unie (EU), sílí volání po institucionální reformě Evropské unie a větším zapojení občanů. Nyní proto probíhá diskuse o budoucnosti EU nejen na institucionální úrovni, ale i v rámci akademické obce a na širších politických fórech.

    
 • Jakou úlohu mají výbory Evropského parlamentu a jak fungují? 

  Výbory Evropského parlamentu podrobně přezkoumávají navrhované právní předpisy EU a vypracovávají k nim pozměňovací návrhy, o kterých poslanci následně diskutují a hlasují. Výbory jsou nepostradatelnou součástí rozhodovacích systémů EU a mají zásadní úlohu při výkonu pravomocí Evropského parlamentu.

    
 • Jaký je postoj Evropského parlamentu k situaci v Sýrii? 

  Situace v Sýrii byla předmětem mnoha debat a usnesení Evropského parlamentu. V usnesení ze dne 15. března 2018 Evropský parlament znovu a co nejostřeji odsuzuje „... rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva spáchané během konfliktu, zejména činy, jichž se dopustily jednotky Assadova režimu – a to i s podporou jeho spojenců Ruska a Íránu – a teroristické organizace uvedené na seznamu OSN.“ Kromě toho uvedl, že hluboce lituje „neúspěchu opakovaných regionálních a mezinárodních pokusů ukončit válku“, a naléhavě vyzval „k obnově intenzivní celosvětové spolupráce s cílem nalézt udržitelné mírové řešení konfliktu“.

    
 • Co jsou politické skupiny v Evropském parlamentu a jak vznikají? 

  V Evropském parlamentu nejednají poslanci na základě státní příslušnosti, ale na základě politického směru, k němuž se hlásí. Poslanci reprezentující mnoho politických stran tak tvoří politické skupiny, které sdílí podobné hodnoty a program. Tyto skupiny mají přidělena konkrétní křesla v jednacím sále Evropského parlamentu. Po evropských volbách v květnu 2019 se v Evropském parlamentu zformovalo sedm politických skupin. Poslanci, kteří nejsou členy žádné politické skupiny, jsou tzv. nezařazenými poslanci.

    
 • Pokud si přejete úplné informace ve vašem úředním jazyce EU, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).