Dotazy občanů (Ask EP) 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže přístupného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 • Ustanovení týkající se zaměstnanců poslanců Evropského parlamentu 

  Poslanci si mohou své zaměstnance sami vybrat, nicméně nemohou zaměstnávat své blízké příbuzné.  Na pokrytí nákladů na zaměstnance mají poslanci měsíčně k dispozici rozpočet ve výši asi 25 000 EUR.  Tyto prostředky však nejsou převáděny samotným poslancům.   Parlament platí jejich zaměstnance přímo a odvádí příspěvky do příslušných daňových a sociálních systémů.

    
 • Ověřování pověřovacích listin nových poslanců Evropského parlamentu 

  Občané často zasílají Evropskému parlamentu dotazy ohledně toho, jakým způsobem zajišťuje, aby zvolení poslanci nezastávali jakoukoli funkci, která by byla neslučitelná s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu.  Výkon poslance EP je neslučitelný mimo jiné s výkonem funkce poslance v národním parlamentu, člena vlády členského státu EU nebo člena Evropské komise, Soudního dvora, Účetního dvora, úřadu evropského veřejného ochránce práv nebo člena výkonné rady Evropské centrální banky. 

    
 • Kdo jsou vedoucí kandidáti (tzv. Spitzenkandidaten)? 

  Občané často zasílají Evropskému parlamentu dotazy týkající se volby předsedy Evropské komise a procesu tzv. Spitzenkandidaten  neboli „vedoucích kandidátů“.  Před evropskými volbami v roce 2019 nominovalo sedm evropských politických stran jednoho nebo několik vedoucích kandidátů na funkci předsedy Evropské komise.

    
 • Jak Evropská unie řeší změnu klimatu? 

  Cílem, který přijala Evropská rada v roce 2009, je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 až 95 % ve srovnání s jejich úrovněmi v roce 1990.  V březnu 2019 Evropský parlament požádal, aby byl schválen ambicióznější plán, a sice dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů v EU do roku 2050.

    
 • Volby do Evropského parlamentu: volební práva občanů EU žijících v zahraničí 

  Občané EU žijící v zahraničí často Evropskému parlamentu zasílají dotazy ohledně účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Občané EU žijící v zahraničí (v jiné zemi EU nebo mimo EU) mohou mít za určitých podmínek právo zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu v zemi své státní příslušnosti. Mimoto mají občané Unie žijící v některé ze zemí EU, která není zemí jejich státní příslušnosti, právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v zemi svého bydliště za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

    
 • Pokud si přejete úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, vyplňte prosím tento formulář  a zašlete ho na oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).