Dotazy občanů (Ask EP) 

Pokud chcete vědět více o postojích, činnostech, organizaci a vnitřních předpisech nebo o pravomocích a postupech Evropského parlamentu, můžete se obrátit na oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP). Použijte k tomu prosím níže uvedený formulář.

Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 • Dotazy občanů zaslané Evropskému parlamentu v roce 2019 

  Po celý rok 2019 se na Evropský parlament obraceli občané z celé EU i dalších zemí a žádali o informace, vyjadřovali své názory nebo podávali podněty k nejrůznějším tématům. Na vznesené dotazy poskytuje jasné odpovědi oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).
  Lidé v roce 2019 předložili Evropskému parlamentu nebo jeho předsedovi více než 68 000 otázek, komentářů či návrhů.

    
 • Evropské setkání mládeže 

  Občané se Evropského parlamentu pravidelně dotazují na Evropské setkání mládeže. Jste také zvědaví? V tom případě si přečtěte, jak se můžete zapojit. Evropské setkání mládeže (známé také jako EYE) je dvoudenní akce, na které se setkají tisíce mladých Evropanů v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.

    
 • Kontaktujte Evropský parlament 

  Občané se pravidelně dotazují Evropského parlamentu na to, jak jej kontaktovat, a také jeho poslance a útvary. Máte-li dotaz, na koho byste se měli obrátit?

    
 • Úloha Evropského parlamentu při slyšeních kandidátů na komisaře v roce 2019 

  Občané se pravidelně dotazují Evropského parlamentu na jeho úlohu při schvalování nové Evropské komise. Podle Smlouvy o Evropské unii zasahuje Evropský parlament dvakrát během postupu schvalování nové Evropské komise.

    
 • Překlad a tlumočení v Evropském parlamentu 

  Občané se na Evropský parlament pravidelně obracejí s dotazy ohledně způsobu, jakým jsou v Evropském parlamentu organizovány překlad a tlumočení. Evropská unie má v současnosti 24 úředních jazyků - jsou jimi angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

    
 • Pokud si přejete úplné informace ve vašem úředním jazyce EU, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).