Kontaktní kanceláře ve vaší zemi 

Evropský parlament má kontaktní kanceláře v hlavních městech EU a v nejlidnatějších členských státech také pobočky ve městech důležitých z regionálního hlediska. Kromě toho má pobočky i ve třetích zemích. Kontaktní kancelář má i ve Washingtonu.

Kontaktní kanceláře mají za úkol zajišťovat v příslušném státě komunikační činnosti, aby měli lidé dostatečné povědomí o významu Evropského parlamentu a mohli se zapojit do evropského demokratického procesu.

Kanceláře komunikují s občany a dalšími subjekty, spolupracují se státními, regionálními a místními sdělovacími prostředky a poskytují součinnost poslancům Evropského parlamentu při výkonu jejich poslaneckého mandátu v členských státech.

Mapa kontaktních kanceláří 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Kontakt s občany 

Kontaktní kanceláře informují obyvatele daného státu o Evropském parlamentu, o jeho práci a jeho významu.


Činí tak prostřednictvím:

 • budování sítě zainteresovaných občanů a péče o ni;
 • pořádání komunikačních kampaní, včetně různých akcí a výstav;
 • zvyšování povědomí a podpory diskuse o evropské parlamentní demokracii;
 • vysvětlování úlohy Evropského parlamentu a vyřizování žádostí o informace.

Kontakt s médii 

Kontaktní kanceláře aktivně informují státní, regionální, místní a specializované sdělovací prostředky o aktualitách, debatách a rozhodnutích EU.


Činí tak prostřednictvím:

 • spolupráce s novináři a podávání informací s cílem upozornit na dopady evropských záležitostí;
 • pořádání seminářů pro novináře a spolupráce na zpravodajství o plenárních zasedáních;
 • vytváření mediálních příležitostí pro poslance EP ve státních, regionálních, místních a specializovaných sdělovacích prostředcích;
 • monitorování nesrovnalostí a zavádějících zpráv o Evropském parlamentu a zajišťování nápravy.
 

Kontakt se zainteresovanými subjekty 

Mezi zainteresované subjekty patří státní, regionální a místní orgány, skupiny občanské společnosti, sítě, sdružení, učitelé, školy, univerzity, think tanky a odvětvové organizace, orgány EU atp. Kontaktní kanceláře navazují a rozvíjejí vztahy se strategickými aktéry s cílem vést s nimi dialog a zajistit, aby byli informováni o rozhodnutích Evropského parlamentu, jež se jich dotýkají.


Činí tak prostřednictvím:

 • diskusí o evropských právních předpisech a legislativní činnosti poslanců;
 • předávání cílených informací o otázkách, které jsou pro tyto subjekty relevantní;
 • spolupráce s vyučujícími a akademickými organizacemi a poskytování výukových materiálů;
 • kontaktů se státními, regionálními a místními orgány členského státu.
 

Další úkoly 

 • součinnost při návštěvách poslanců EP v institucionální funkci a oficiálních parlamentních delegacích a cestách;
 • spolupráce se zastoupeními Komise a informačními středisky Europe Direct.