Transparentnost ohledně příspěvku na všeobecné výdaje 

Účelem příspěvku na všeobecné výdaje poskytovaného poslancům EP je pokrýt výdaje v členském státě EU, v němž byl poslanec zvolen, jako jsou náklady na řízení kanceláře, poplatky za telefonní a poštovní služby a nákup, provoz a údržbu počítačového vybavení.

Na své stránce na webových stránkách Parlamentu mohou poslanci zveřejnit dobrovolný audit nebo potvrzení, že příspěvek na všeobecné výdaje využívají v souladu s platnými pravidly statutu poslanců a jeho prováděcích opatření.

Mohou k tomu použít potvrzení a nahrát příslušné podklady. (Viz čl. 11 odst. 4 jednacího řádu.)

Více informací o příspěvku na všeobecné výdaje, odměnách za výkon mandátu a darech.