Přístup veřejnosti k dokumentům 

Článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan a každý rezident Evropské unie má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.

Přístup veřejnosti k dokumentům: klíčový prvek transparentnosti

Právo na přístup k dokumentům je zásadním prvkem politiky transparentnosti uplatňované evropskými orgány.

Evropský parlament usiluje o to, aby jeho činnost byla co nejviditelnější. Tato snaha je o to důležitější, že tento orgán zastupuje občany EU, kteří jej přímo volí.

Pravidla ohledně veřejného přístupu k dokumentům jsou stanovena v nařízení (ES) č. 1049/2001.

Rejstřík dokumentů

S cílem usnadnit občanům přístup k dokumentům zřídil Evropský parlament elektronický rejstřík dokumentů.

Tento rejstřík je koncipován jako vyhledávač, který odkazuje na dokumenty, jež Parlament buď vypracoval, nebo obdržel od ostatních orgánů po roce 2001.

Rejstřík vám poskytne přímý přístup k celé řadě dokumentů Evropského parlamentu v elektronickém formátu.

Dokumenty přístupné na žádost

Dokumenty, které nejsou v rejstříku přímo dostupné, mohou být poskytnuty na vyžádání.

Tak tomu je v případě dokumentů vydaných před rokem 2001 a dokumentů, na něž se potenciálně může vztahovat výjimka z práva na přístup podle článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001.

Přístup k těmto dokumentům je bezplatný. Žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře nemusí obsahovat žádné zvláštní odůvodnění. 

Po zvážení vaší žádosti vám Evropský parlament do 15 pracovních dnů zašle odůvodněnou odpověď. Pokud bude přístup k dokumentu povolen, dojde k jeho zveřejnění v rejstříku.