Studijní pobyty 

Cílem studijních pobytů je umožnit občanům všech národností starším 18 let hlubší studium konkrétních témat, jež se vztahují k evropské integraci. Zájemci mohou rovněž provádět výzkum v knihovně nebo v historickém archivu Evropského parlamentu.

Studijní pobyty mohou trvat nejvýše dva měsíce. Osoby, které již absolvovaly studijní pobyt či stáž v Evropském parlamentu nebo zde byly zaměstnány jako smluvní zaměstnanci, mohou podat žádost o studijní pobyt až po uplynutí šestiměsíční lhůty. Obdobně smí uchazeč, který absolvoval studijní pobyt, podat žádost o stáž až po šesti měsících od skončení studijního pobytu.

 

Žádosti o studijní pobyt zasílejte e-mailem na adresu   PERS-Studyvisit@ep.europa.eu , a to alespoň měsíc před plánovaným datem zahájení. Žádost musí obsahovat:

 

  1. osobní prohlášení obsahující podrobné informace o konkrétním tématu, jež se vztahuje k evropské integraci a které by chtěl uchazeč studovat během svého pobytu, prostředky, které uchazeč zamýšlí používat (nahlížení do dokumentů v knihovnách či archivech orgánu nebo navázání kontaktu s úředníky specializovanými na danou oblast), a konkrétní termín, kdy by měl studijní pobyt proběhnout. Uchazeč by měl rovněž přesně uvést, vrámci jakého generálního ředitelství a ředitelství/oddělení/útvaru by chtěl svůj studijní pobyt absolvovat. Organizační schéma sekretariátu Evropského parlamentu naleznete na adrese: /the-secretary-general/en/organisation .
  2. životopis (s poštovní adresou, pro administrativní účely)
  3. kopii platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu
  4. výpis z rejstříku trestů nebo – po předchozím souhlasu příslušného orgánu – doporučující dopis od vzdělávací instituce nebo zaměstnavatele, v němž je potvrzeno řádné chování uchazeče během studia nebo zaměstnání v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti.

Po ověření toho, zda příslušné útvary či oddělení Evropského parlamentu budou moci účastníka studijního pobytu přijmout, bude uchazeč informován o tom, zda byla jeho žádost kladně vyřízena.

Podle platných předpisů se Evropský parlament nepodílí na úhradě jakýchkoli nákladů, které mohou účastníkům v souvislosti se studijním pobytem vzniknout.

Contact: 

  • Evropský parlament - Studijní pobyty 
    Contact data: