Stáže v Evropském parlamentu 

 Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá

Schumanovo stipendium

Cílem Schumanova stipendia je přispět k evropskému vzdělávání a odborné přípravě občanů EU a umožnit lépe pochopit fungování Evropského parlamentu.

V rámci závazku Evropského parlamentu připomínat si památku novinářů, kteří byli při vykonávání své profese zavražděni, se Generální ředitelství EP pro komunikaci a jeho Ředitelství pro média v této souvislosti rozhodlo věnovat několik míst v rámci tzv. Schumanových stáží památce slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, zavražděného v únoru 2018.

Tyto stáže se přiznávají na dobu pěti měsíců.

Uchazeč o Schumanovo stipendium musí splnit následující podmínky:

  • být starší 18ti let,
  • být držitelem vysokoškolského diplomu (diplomů),
  • splňovat jazykové požadavky,
  • předložit způsobilý výpis z trestního rejstříku,
  • nemít za sebou pracovní zkušenost v orgánu či instituci EU delší než dva po sobě následující měsíce,
  • šest měsíců před začátkem stáže se neúčastnit studijního pobytu v EP na základní či vyšší úrovni.

Období stáží a termíny pro podání přihlášek:

  • Pro stáže od 1. října do 28. / 29. února – období pro podávání přihlášek: 1. června – 30. června
  • Pro stáže od 1. března do 31. července – období pro podávání přihlášek: 1. listopadu – 30. listopadu

Máte-li zájem o Schumanovo stipendium, navštivte naše webové stránky traineeship offers main page .

Zájemci se mohou ucházet o 3 nabídky stáže v každém cyklu.

Přihlášky podané po termínu nebo podané mimo určené období se nepřijímají.

Každoročně o stáž v Evropském parlamentu žádá 21 000 osob, z nichž je vybráno 900.

Postupy přijímání a výběru jsou uzpůsobeny tak, aby neznevýhodňovaly uchazeče se zdravotním postižením.

Kontaktní osoby

Pro více informací nás kontaktujte na této adrese:

Contact: