Valget til Europa-Parlamentet 2019:Har valget til Europa-Parlamentet fået en ny dimension? 

Europa-Parlamentets Eurobarometerundersøgelse efter valget ("Post-Election Eurobarometer") er en af de mest omfattende kvantitative undersøgelser af borgernes stemmeadfærd og motivation ved valget til Europa-Parlamentet. Umiddelbart efter valget i maj blev 28 000 personer i hele EU adspurgt personligt.

Med udgangspunkt i den betydelige stigning i valgdeltagelsen ved valget i 2019 (50,6 %, + 8 procentpoint i forhold til 2014) bliver der i denne rapport set nærmere på, hvem der stemte ved valget til Europa-Parlamentet i 2019, med en analyse af forskellene mellem EU-landene, sociodemografiske grupper og erhvervs- og faggrupper. Undersøgelsen viser specifikt, hvilken indvirkning unge vælgere havde på valgdeltagelsen, emner og resultater: + 14 procentpoint blandt personer under 25 og + 12 procentpoint blandt de 25-39-årige. En følelse af borgerpligt, som nævnes af 52 % af respondenterne, er blevet mere rodfæstet hos europæerne, når de tænker på valget til Europa-Parlamentet, og det stadig mere positive syn på EU har også haft indvirkning på valgdeltagelsen.

De vigtigste emner, der fik borgerne til at stemme, var økonomi og vækst (44 %), bekæmpelse af klimaændringer (37 %) samt fremme af menneskerettigheder og demokrati (37 %). 36 % af de respondenter, der stemte, nævnte som deres topprioritet den måde, EU bør arbejde på, mens 34 % nævnte immigration. Økonomi og vækst samt bekæmpelse af klimaændringer og miljøbeskyttelse er de emner, som nævnes mest i henholdsvis 16 og 8 lande.

Samtidig med at det antal af europæere, som mener, deres stemme bliver hørt i EU, er steget betydeligt med 7 procentpoint til 56 %, er opbakningen til EU-medlemskab fortsat historisk høj, og 59 % af respondenterne betragter deres lands medlemskab af EU som en god ting.

Undersøgelsesresultaterne viser, at brexit også spillede en rolle, idet 22 % af respondenterne svarede, at det påvirkede deres beslutning om at stemme, i det mindste i en vis udstrækning.

Parlamentets undersøgelse efter valget indeholder også for første gang et komplet sæt konkrete spørgsmål om tidligere stemmeafgivelse, hvilket giver mulighed for en dybdegående analyse af respondenternes beslutninger i forbindelse med deres stemmeafgivelse og en ubegrænset tværgående analyse med alle andre undersøgelsesindikatorer.

Feltarbejdet i forbindelse med denne undersøgelse efter valget blev gennemført fra den 7. til den 26. juni 2019. 27 464 europæere i alderen 15 eller derover blev adspurgt personligt i alle 28 medlemsstater.