Priser 

Europa-Parlamentet deltager ikke blot i lovgivningsprocessen, men ynder også at fremme gode tiltag. Hvert år udsteder Parlamentet fire priser som et tegn på anerkendelse for toppræstationer inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og borgersind. Uddelingen af de fire priser udgør en mulighed for at rette opmærksomheden mod de mennesker, som arbejder hårdt for at gøre vores verden en lille smule bedre, og tilskynde andre til at følge deres eksempel.

 • Den Europæiske Borgerpris – Anerkendelse af en særlig indsats – Fristen for ansøgninger/indstillinger forlænges til den 30. juni 

  Europa-Parlamentet uddeler hvert år en pris kaldet "Den Europæiske Borgerpris". Prisen tildeles som anerkendelse af en særlig præstation inden for følgende områder:

  • Projekter, der fremmer bedre gensidig forståelse og tættere integration mellem borgere i medlemsstaterne eller letter grænseoverskridende eller tværnationalt samarbejde i Den Europæiske Union.
  • Projekter, der indebærer langsigtet, grænseoverskridende eller tværnationalt kulturelt samarbejde og dermed bidrager til at styrke den europæiske ånd.
  • Projekter i forbindelse med det aktuelle europæiske år (hvis det er relevant). 
  • Projekter, der giver konkret udtryk for de værdier, der er forankrede i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Borgere, grupper af borgere, foreninger eller organisationer kan søge om den europæiske borgerpris for projekter, de har gennemført, eller kan indstille en anden borger, gruppe, forening eller organisation til prisen.

  Europa-Parlamentets medlemmer har ret til at indstille kandidater – én kandidat pr. medlem hvert år.

  I betragtning af dette års særlige omstændigheder besluttede næstformanden for Europa-Parlamentet og bestyrelsesformanden for Den Europæiske Borgerpris, Dita CHARANZOVÁ, at forlænge fristen for indgivelse af ansøgninger/indstillinger til udgangen af juni.

  Ud over ovennævnte områder opfordres borgere og organisationer til også at indstille projekter, der beskæftiger sig med bekæmpelse af coronavirus.

  Hvis du selv vil søge eller indstille nogen, skal du klikke her.

  Yderligere oplysninger:

    
 • Sakharov-prisen for tankefrihed 

  Sakharov-prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:

  • forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
  • især ytringsfriheden,
  • beskyttelse af mindretals rettigheder, overholdelse af folkeretten,
  • udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
     
  • Den Europæiske Karlspris for Unge - for alle særligt motiverede unge europæere 

   Sigtet med Den Europæiske Karlspris for Unge er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt. Prisen gives til projekter iværksat af unge, som bidrager til forståelse, fremmer udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

   Prisen uddeles af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen, og præmien for det bedste projekt er 5 000 EUR, andenpræmien 3 000 EUR og tredjepræmien 2 000 EUR. Som en del af præmien besøger de tre prisvindere Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller i Strasbourg). Repræsentanter for alle de 28 udvalgte nationale projekter vil blive inviteret på en firedages tur til Aachen i Tyskland.

   Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

     
  • LUX-prisen – fremme af kulturen og den europæiske identitet 

   Europa-Parlamentet har siden 2007 hvert år uddelt LUX-prisen, som illustrerer de europæiske værdier og bidrager til den offentlige debat i Europa. Parlamentet mener, at en biograf som et kulturelt massemedie kan fungere som et ideelt middel til at skabe debat og overvejelse om Europa og dets fremtid. Det er populært at gå i biografen, den tiltrækker forskellige generationer og er prisoverkommelig.