Priser 

Europa-Parlamentet deltager ikke blot i lovgivningsprocessen, men ynder også at fremme gode tiltag. Hvert år udsteder Parlamentet fire priser som et tegn på anerkendelse for toppræstationer inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og borgersind. Uddelingen af de fire priser udgør en mulighed for at rette opmærksomheden mod de mennesker, som arbejder hårdt for at gøre vores verden en lille smule bedre, og tilskynde andre til at følge deres eksempel.

 • Sakharov-prisen for tankefrihed 

  Sakharov-prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:

  • forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
  • især ytringsfriheden,
  • beskyttelse af mindretals rettigheder, overholdelse af folkeretten,
  • udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
     
     
  • Den Europæiske Karlspris for Unge - for alle særligt motiverede unge europæere 

   Sigtet med Den Europæiske Karlspris for Unge er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt. Prisen gives til projekter iværksat af unge, som bidrager til forståelse, fremmer udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

   Prisen uddeles af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen, og præmien for det bedste projekt er 5 000 EUR, andenpræmien 3 000 EUR og tredjepræmien 2 000 EUR. Som en del af præmien besøger de tre prisvindere Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller i Strasbourg). Repræsentanter for alle de 28 udvalgte nationale projekter vil blive inviteret på en firedages tur til Aachen i Tyskland.

   Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

     
     
  • Den Europæiske Borgerpris - anerkendelse af en særlig præstation 

   Europa-Parlamentet uddeler hvert år en pris kaldet "Den Europæiske Borgerpris". Prisen tildeles som anerkendelse af en særlig indsats inden for følgende områder:

   Aktiviteter [foranstaltet] eller indsats [ydet] af borgere, grupper, foreninger eller organisationer, der har vist et ekstraordinært engagement i fremme af bedre gensidig forståelse og tættere integration mellem borgere i medlemsstaterne eller i at lette grænseoverskridende eller tværnationalt samarbejde i Den Europæiske Union. Dette kan også omfatte aktiviteter eller indsatser af borgere, der er engageret i langsigtet grænseoverskridende eller tværnationalt kulturelt samarbejde, som bidrager til at styrke den europæiske ånd. Projekter i forbindelse med det aktuelle europæiske år vil blive foretrukket.

   En daglig indsats, der giver konkret udtryk for de værdier, der er omfattet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

   Retten til at indstille kandidater er forbeholdt Europa-Parlamentets medlemmer, der hver højst kan indstille en kandidat hvert år.

     
     
  • LUX-prisen – fremme af kulturen og den europæiske identitet 

   Europa-Parlamentet har siden 2007 hvert år uddelt LUX-prisen, som illustrerer de europæiske værdier og bidrager til den offentlige debat i Europa. Parlamentet mener, at en biograf som et kulturelt massemedie kan fungere som et ideelt middel til at skabe debat og overvejelse om Europa og dets fremtid. Det er populært at gå i biografen, den tiltrækker forskellige generationer og er prisoverkommelig.