Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets holdninger og aktiviteter, organisation og regler, beføjelser og procedurer, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen, der er tilgængelig nedenfor.

Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 • Borgernes spørgsmål til Europa-Parlamentet i 2019 

  Gennem hele år 2019 har folk fra EU og resten af verden henvendt sig til Europa-Parlamentet for at anmode om oplysninger, udtrykke holdninger eller foreslå løsninger inden for et bredt emnefelt. Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) giver borgerne klare svar på de spørgsmål, de rejser.
  Folk kom med mere end 68 000 spørgsmål, kommentarer og forslag til Europa-Parlamentet eller dets formand i 2019.

    
 • Det Europæiske Ungdomsarrangement 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt spørgsmål fra borgerne om Det Europæiske Ungdomsarrangement. Er du også interesseret? Find ud af, hvordan du kan deltage! Det Europæiske Ungdomsarrangement (også kaldet EYE) er et todages arrangement, der samler tusindvis af unge europæere i Europa-Parlamentets hovedkvarter i Strasbourg.

    
 • Kontakt Europa-Parlamentet 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt forespørgsler fra borgerne om, hvordan man kontakter Europa-Parlamentet, dets medlemmer og dets tjenestegrene. Hvem bør du kontakte for at få svar på dine spørgsmål?

    
 • Europa-Parlamentets rolle i høringer af de indstillede kommissærer i 2019 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt forespørgsler fra borgerne om sin rolle i godkendelsesprocessen for en ny Europa-Kommission. I henhold til traktaten om Den Europæiske Union medvirker Europa-Parlamentet to gange i godkendelsesprocessen for en ny Europa-Kommission.

    
 • Oversættelse og tolkning i Europa-Parlamentet 

  Europa-Parlamentet modtager jævnlig forespørgsler fra borgerne om, hvordan oversættelse og tolkning er organiseret i Parlamentet. Den Europæiske Union har 24 officielle sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

    
 • Ønsker du at få den fulde tekst på dit officielle EU-sprog, kan du skrive til Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af denne formular.