Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen , der er tilgængelig nedenfor.

Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 • Personaleordninger for medlemmer af Europa-Parlamentet 

  Medlemmerne kan frit vælge deres eget personale; de må imidlertid ikke ansætte deres nære slægtninge. Medlemmerne har et månedligt budget på ca. 25 000 EUR til rådighed til at dække udgifterne til ansættelse af personale. Parlamentet giver dog ikke blot medlemmerne dette beløb. Parlamentet betaler personalelønningerne direkte og betaler samtidig de lovpligtige bidrag til de relevante skatte- og socialsikringsmyndigheder.

    
 • Valgs prøvelse af nye medlemmer af Europa-Parlamentet 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt forespørgsler fra borgerne om, hvordan det sikrer, at valgte medlemmer ikke beklæder et andet hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. Uforenelige hverv omfatter at være medlem af en EU-medlemsstats regering eller parlamentet eller medlem af Europa-Kommissionen, EU-Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand eller medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion.

    
 • Hvad er Spitzenkandidaten? 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt forespørgsler fra borgerne om valget af formanden for Europa-Kommissionen og om proceduren med "Spitzenkandidaten" eller spidskandidater. Forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019 foreslog syv europæiske politiske partier en eller flere spidskandidater til formandskabet for Europa-Kommissionen.

    
 • Hvad gør Den Europæiske Union ved klimaændringerne? 

  Et mål om et lavt kulstofforbrug i 2050, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i 2009, har til formål at reducere drivhusgasemissionerne med mellem 80 og 95 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet. I marts 2019 opfordrede Europa-Parlamentet til et mere ambitiøst mål om at nå opnå kulstofneutralitet inden 2050.

    
 • EU-valget: stemmeret for EU-borgere, der bor i udlandet 

  Europa-Parlamentet modtager regelmæssigt forespørgsler fra EU-borgere, der bor i udlandet, om, hvordan de kan stemme ved valget til Europa-Parlamentet. EU-borgere, der bor i udlandet (uanset om det er i et andet EU-land eller et land uden for EU), har ret til på visse betingelser at stemme ved EU-valget i det land, hvor de er statsborgere. EU-borgere, der bor i et EU-land, hvor de ikke er statsborgere, har desuden ret til at stemme ved EU-valget i deres bopælsland på samme betingelser som landets egne statsborgere.

    
 • Ønsker du at få den fulde tekst på dit officielle EU-sprog, kan du skrive til Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP)  ved hjælp af denne formular .