Βραβεία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται μόνο με τη νομοθεσία. Θέλει επίσης να προωθεί ό,τι είναι καλό. Κάθε χρόνο απονέμει τέσσερα βραβεία σε αναγνώριση της αριστείας στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κινηματογράφου, των έργων για τη νεολαία και της δραστηριότητας του ευρωπαίου πολίτη. Αυτή είναι μια ευκαιρία να στραφεί η προσοχή σε ανθρώπους και οργανώσεις που εργάζονται σκληρά για να κάνουν τον κόσμο μας λίγο καλύτερο και να ενθαρρυνθούν και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

 • Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη - Ένα βραβείο για εξαιρετικά επιτεύγματα - η προθεσμία υποβολής αιτήσεων/υποψηφιοτήτων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 

  Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση για εξαιρετικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

  • Έργα για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Έργα ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.
  • Έργα που συνδέονται με το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος (κατά περίπτωση). 
  • Έργα που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι πολίτες, οι ομάδες πολιτών, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για έργα που έχουν πραγματοποιήσει, ή μπορούν να προτείνουν έναν άλλο πολίτη, ομάδα πολιτών, ένωση ή οργάνωση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

  Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται να προτείνουν υποψηφιότητες - μία ανά βουλευτή κάθε έτος.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής του Βραβείου Dita CHARANZOVÁ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων/υποψηφιοτήτων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

  Εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, οι πολίτες και οι οργανώσεις ενθαρρύνονται επίσης να προτείνουν σχέδια των οποίων το θέμα είναι η καταπολέμηση του κορονοϊού.

  Για να υποβάλετε υποψηφιότητα ή να ορίσετε κάποιον ως υποψήφιο, πατήστε εδω.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

    
 • Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης 

  Το βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται ως ανταμοιβή για ένα ιδιαίτερο επίτευγμα σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

  • υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση
  • διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,
  • σεβασμός του διεθνούς δικαίου
  • ανάπτυξη της δημοκρατίας και εφαρμογή του κράτους δικαίου.
     
  • Το "Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία" - απευθύνεται σε κάθε νεαρό Ευρωπαίο που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκά ζητήματα 

   Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία" έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και τη συμμετοχή τους σε έργα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Βραβείο απονέμεται για σχέδια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν νέοι άνθρωποι και που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και παρέχουν απτά παραδείγματα συμβίωσης των Ευρωπαίων ως μια κοινότητα.

   Το βραβείο, το οποίο απονέμουν κάθε έτος από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τον πρώτο νικητή, 3.000 για τον δεύτερο και 2.000 για τον τρίτο. Ως μέρος του βραβείου, οι τρεις βραβευθέντες επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο). Οι εκπρόσωποι και των 28 εθνικών σχεδίων που έχουν επιλεγεί προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε ταξίδι τεσσάρων ημερών στο Άαχεν της Γερμανίας.

   Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμηθούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν.

     
  • Βραβείο LUX για την υποστήριξη του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

   Από το 2007, το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στρέφει κάθε χρόνο την προσοχή στις ταινίες που επικεντρώνονται σε θέματα έντονου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ο κινηματογράφος, που είναι ένα μαζικής απήχησης πολιτιστικό μέσο, μπορεί να αποτελέσει ιδεώδες όχημα διαλόγου και προβληματισμού σχετικά με την Ευρώπη και το μέλλον της. Ο κινηματογράφος είναι δημοφιλής, αποτελεί πόλο έλξης για όλες τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχει προσιτή τιμή.