Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Διατάξεις σχετικά με το προσωπικό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

  Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το προσωπικό τους αν και δεν μπορούν να προσλαμβάνουν στενούς συγγενείς. Για την κάλυψη των δαπανών πρόσληψης προσωπικού, οι βουλευτές διαθέτουν μηνιαίο κονδύλι ύψους περίπου 25 000 EUR. Το Κοινοβούλιο δεν χορηγεί απλώς αυτά τα ποσά στους βουλευτές. Το Κοινοβούλιο καταβάλλει απευθείας τους μισθούς του προσωπικού του, καθώς και τις εισφορές στις φορολογικές αρχές και στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης.

    
 • Έλεγχος της εντολής των νέων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται τακτικά ερωτήσεις από πολίτες σχετικά με το πως επαληθεύει ότι οι εκλεγέντες βουλευτές δεν κατέχουν αξίωμα ασυμβίβαστο με την θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα αξιώματα που είναι ασυμβίβαστα συμπεριλαμβάνονται οι ιδιότητες του βουλευτή εθνικού κοινοβουλίου, του μέλους κυβέρνησης κράτους μέλους της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    
 • Τι είναι οι Spitzenkandidaten; 

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται τακτικά ερωτήσεις από πολίτες σχετικά με την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την διαδικασία των λεγόμενων Spitzenkandidaten, ή κορυφαίων υποψηφίων. Ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, επτά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ανέδειξαν έναν ή περισσότερους κορυφαίους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

    
 • Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή; 

  Ένας στόχος για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2050 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009 επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 με 95 % έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο, μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

    
 • Ευρωπαϊκές εκλογές: δικαίωμα ψήφου για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό 

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται τακτικά ερωτήσεις από πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό σχετικά με το πως μπορούν να ψηφίσουν στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό (είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ είτε εκτός ΕΕ) δύνανται να έχουν δικαίωμα ψήφου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα ιθαγένειάς τους. Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε χώρα της ΕΕ της οποίας δεν είναι υπήκοοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα κατοικίας τους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες της εν λόγω χώρας.

    
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο .