Εργαστείτε στο Κοινοβούλιο 

Στα επόμενα τμήματα μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας στα όργανα της ΕΕ ή πώς θα πραγματοποιήσετε σε εμάς πρακτική άσκηση ή επίσκεψη μελέτης;

     

Απασχοληση

Το Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 8.000 υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό ανά την Ευρώπη. Διαβάστε πώς μπορείτε να γίνετε υπάλληλος της ΕΕ ή να προσληφθείτε με κάποια άλλη ιδιότητα;

     

Περίοδοι Άσκησης

Το Κοινοβούλιο προσφέρει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε διάφορους τομείς, σε άτομα που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την ΕΕ και τη λειτουργία της. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

     

Επισκέψεις μελέτης

Η επίσκεψη μελέτης σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε την έρευνά σας για ζητήματα της ΕΕ για διάστημα μέχρι ένα μήνα. Περισσότερες πληροφορίες.