Εργασία για την ΕΕ – Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ελάτε να εργαστείτε μαζί μας στην καρδιά της ΕΕ!

Είμαστε ένας πολυεθνικός, πολύγλωσσος και πολυπολιτισμικός οργανισμός, με προσωπικό από όλη την Ευρώπη. Αν αποφασίσετε να εργαστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να προσβλέπετε σε ενδιαφέρουσες και ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης σε έναν μοναδικό οργανισμό και σε ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον στην καρδιά της ΕΕ.

Για να στηρίξει τις βασικές δραστηριότητες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στα έργα και στην καινοτομία. Καθώς είμαστε ένας δυναμικός οργανισμός, αναζητούμε διαρκώς νέους και καλύτερους τρόπους εργασίας.

Οι περισσότερες ομάδες εργάζονται καθημερινά σε μία ή δύο κύριες γλώσσες, αλλά το Κοινοβούλιο προωθεί την πολυγλωσσία στο πολιτικό του έργο και το προσωπικό έχει ευκαιρίες να μάθει και άλλες γλώσσες της ΕΕ.

Το προσωπικό του Κοινοβουλίου εργάζεται σε σύγχρονα κτίρια που υποστηρίζονται από υποδομές προσαρμοσμένες σε διάφορους τρόπους εργασίας και διαθέτουν άριστες εσωτερικές εγκαταστάσεις, όπως αθλητικά κέντρα.

Τι κάνουμε: εργαζόμαστε για την ΕΕ και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας

Ως προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουμε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξη για μια ανθεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Προερχόμαστε, όπως και οι βουλευτές του ΕΚ, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εργαζόμαστε, στην πλειοψηφία μας, σε έναν από τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου, τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. Λίγοι εξ ημών εργάζονται σε ένα από τα Γραφεία Συνδέσμου του Κοινοβουλίου, που βρίσκονται σε κάθε κράτος μέλος.

Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξη και υπηρεσίες στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, εστιάζοντας στα αποτελέσματα, την καινοτομία και στην ικανοποίηση των πελατών.

Κάθε μέλος του προσωπικού υποστηρίζει, άμεσα ή έμμεσα, το έργο των βουλευτών του ΕΚ προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αν αποφασίσετε να εργαστείτε μαζί μας, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να βρεθείτε να εργάζεστε σε τομείς όπως...

 • Ολομέλεια: Διοργανώνουμε τις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Αυτό περιλαμβάνει από τη διοργάνωση των συζητήσεων στην ολομέλεια έως τη διαχείριση της τεχνολογίας που είναι αναγκαία για τις ψηφοφορίες επί της νομοθεσίας, τη διερμηνεία, την ηχητική μετάδοση, τη μετάδοση μέσω διαδικτύου (web streaming)...
 • Κοινοβουλευτικές επιτροπές: Οι βουλευτές εργάζονται στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συζητούν και διαμορφώνουν τις θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία και πολιτική της ΕΕ, καθώς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο στάδιο πριν από την ολομέλεια. Εργαζόμαστε σε όλο το φάσμα των πολιτικών και των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, καλύπτοντας όλες τις εσωτερικές πολιτικές και τις εξωτερικές σχέσεις. Διοργανώνουμε συνεδριάσεις επιτροπών, βοηθούμε τους βουλευτές του ΕΚ στην εκπόνηση κοινοβουλευτικών εκθέσεων, παρέχουμε ενημέρωση και συνεργαζόμαστε με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.
 • Έρευνα: Παρέχουμε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υψηλής ποιότητας, εξειδικευμένη και «κατά παραγγελία» έρευνα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν το έργο τους ως νομοθετών και υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής.
 • Νομικός τομέας: Παρέχουμε στους βουλευτές του ΕΚ και στο Κοινοβούλιο υψηλής ποιότητας νομική ανάλυση και συμβουλές σχετικά με όλους τους τομείς εργασίας του Κοινοβουλίου.
 • Επικοινωνία: Επικοινωνούμε και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρακολουθούν όλες τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Διαθέτουμε εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον Τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οπτικοακουστικά μέσα, στη σύλληψη και στον σχεδιασμό, καθώς και σε πολλούς πιο εξειδικευμένους τομείς επικοινωνίας.
 • Πολυγλωσσία: Διασφαλίζουμε ότι οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να εργάζονται σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, μετάφρασης, νομικο-γλωσσικών και άλλων γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 • Ανθρώπινο δυναμικό: Εστιάζουμε στην ανάπτυξη, τις υπηρεσίες και στην ευημερία του προσωπικού. Συμβάλλουμε στο να βρίσκεται το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση εργασίας την κατάλληλη στιγμή και παρέχουμε στο προσωπικό ένα ασφαλές, υγιές και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.
 • ΤΠ: Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και παρέχουμε βέλτιστες λύσεις ΤΠ για το Κοινοβούλιο μέσω έργων ΤΠ, και συντηρούμε τα συστήματα και προστατεύουμε την ασφάλειά τους.
 • Κτίρια και Υλικοτεχνική Υποστήριξη: Διαχειριζόμαστε τα κατασκευαστικά έργα του Κοινοβουλίου, συντηρούμε τα κτίριά μας σε όλους τους τόπους εργασίας και εξασφαλίζουμε την υλικοτεχνική υποστήριξη (μεταφορές κ.λπ.).
 • Οικονομικά: Διαχειριζόμαστε τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά και τη διοικητική υποστήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο στους βουλευτές του.
 • Ασφάλεια: Φροντίζουμε για την ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού του Κοινοβουλίου.
 • Εγκάρσια καινοτομία: Ανεξάρτητα από το τμήμα του οργανισμού στο οποίο εργάζεστε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να συμβάλετε σε στρατηγικά σχέδια με συναδέλφους από διάφορες υπηρεσίες.

Προσφέρουμε συνεχή μάθηση και επιμόρφωση

Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για μάθηση και επαγγελματική επιμόρφωση όσο εργάζονται μαζί μας.

Κινητικότητα προσωπικού: Οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, εφόσον δεν έχουν πολύ συγκεκριμένους ρόλους, όπως ιατροί, αρχιτέκτονες ή γλωσσομαθείς, ενθαρρύνονται να αλλάζουν θέσεις εντός του Κοινοβουλίου τουλάχιστον κάθε επτά χρόνια. Η τακτική αλλαγή θέσης εργασίας δίνει σε κάθε μέλος του προσωπικού την ευκαιρία να εξοικειωθεί πλήρως με νέα πεδία εργασίας του ΕΚ, να αναπτύξει νέες δεξιότητες και εμπειρία και να βοηθήσει τον οργανισμό μας να παραμείνει ευέλικτος και ευκίνητος.

Μάθηση και επιμόρφωση: Προάγουμε και δίνουμε σημασία στη συνεχή μάθηση. Πέραν του ότι παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων επιμόρφωσης, διασφαλίζουμε ότι τα μέλη του προσωπικού μας συμμετέχουν σε ενδιαφέροντα και φιλόδοξα προγράμματα εργασίας και εργάζονται με έμπειρους ειδικούς, ένα σύστημα που προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης επί του έργου.

Εξέλιξη της σταδιοδρομίας: Στον πυρήνα της επαγγελματικής εξέλιξης στο Κοινοβούλιο βρίσκεται μια διαφανής και αξιοκρατική πολιτική προαγωγών. Το προσωπικό ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται να εξελίσσεται σε όλο το διάστημα που βρίσκεται μαζί μας, π.χ. αναλαμβάνοντας νέα έργα, μεγαλύτερη ευθύνη ή ρόλους διαχείρισης.

«Άδεια για προσωπικούς λόγους»: Οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου μπορούν να ζητήσουν μια ή περισσότερες διακοπές της σταδιοδρομίας (χωρίς αμοιβή, αλλά με δικαίωμα επιστροφής) – για παράδειγμα, για να επιστρέψουν στις σπουδές τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ταξιδεύοντας ή να δοκιμάσουν μια διαφορετική πορεία στη σταδιοδρομία τους εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Προσφέρουμε ένα πολυδεκτικό και πολύμορφο εργασιακό περιβάλλον

Ως πολυδεκτικός και πολύμορφος οργανισμός πιστεύουμε ότι η δύναμη και η επιτυχία μας έγκεινται στην αποδοχή και την προβολή των διαφορών μας.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά την ένταξη και την πολυμορφία. Με την ισχυρή υποστήριξη των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εργαζόμαστε δραστήρια για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του προσωπικού, οι ασκούμενοι και οι επισκέπτες αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί στον οργανισμό μας. Καλλιεργούμε ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας χωρίς κανενός είδους διακρίσεις.

Το Κοινοβούλιο στηρίζει τους υποψήφιους και τα μέλη του προσωπικού με αναπηρία. Εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες και προνοούμε για μέτρα εύλογης προσαρμογής για τους συναδέλφους που τα χρειάζονται για να εκτελέσουν την εργασία τους.

Το Κοινοβούλιο είναι πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό. Το προσωπικό μας προέρχεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και συνεργάζεται για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης ενωμένης στην πολυμορφία.

Προσφέρουμε ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον

Το Κοινοβούλιο προσφέρει ένα φάσμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και υπηρεσιών που στηρίζουν το προσωπικό και τις οικογένειές του.

Τηλεργασία: Για να προαγάγουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προσφέρουμε τη δυνατότητα να εργάζεστε από την κατοικία σας για μέρος του χρόνου εργασίας σας, με την υποστήριξη σύγχρονου λογισμικού και υλισμικού ΤΠ, καθώς και ένα φάσμα εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης.

Εργασία με μειωμένο ωράριο: Προσφέρουμε μια δέσμη διαφόρων επιλογών εργασίας με μειωμένο ωράριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις ανάγκες της ομάδας σας.

Διάφοροι τύποι άδειας για οικογενειακούς λόγους: Παρέχουμε:

 • άδεια μητρότητας και γονική άδεια για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε τα παιδιά σας·
 • άδεια για οικογενειακούς λόγους για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε, για παράδειγμα, ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας·
 • ειδική άδεια για να σας βοηθήσουμε να φροντίσετε συγγενείς που ασθενούν.

Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδικής μέριμνας για μικρά παιδιά και πρόσβαση στα ευρωπαϊκά σχολεία. Πολλά από τα κτίριά μας είναι επίσης εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις για θηλασμό και αίθουσες για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών.

Στήριξη εκπατρισμένων: Το προσωπικό μας είναι, στην πλειονότητά του, εκπατρισμένο και, ως εκ τούτου, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της μετακόμισης και της διαμονής σε άλλη χώρα για λόγους εργασίας. Παρέχουμε πληροφορίες και διοικητική υποστήριξη στον τομέα της μετεγκατάστασης, διοργανώνουμε εκδηλώσεις υποδοχής των νεοαφιχθέντων από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μπορούμε επίσης να παράσχουμε υποστήριξη στον/στη σύζυγο ή στον/στη καταχωρισμένο/η σύντροφό σας. Ενδεχομένως δικαιούστε επίσης επίδομα εκπατρισμού για την υποστήριξη της ζωής σας μακριά από το κράτος μέλος καταγωγής σας, καθώς και αποζημίωση εγκατάστασης εάν χρειαστεί να μετακομίσετε από το εξωτερικό για να αναλάβετε καθήκοντα.