Euroopa Ombudsman 

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas ELi institutsioonid on teid kohelnud, võib abi saada Euroopa Ombudsmanilt.

Ombudsman uurib kaebusi haldusliku omavoli kohta Euroopa Liidu institutsioonides ja organites. Need on Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament, Regioonide Komitee, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning kõik ELi asutused. Tema pädevusse ei kuulu ainult Euroopa Kohtu, Euroopa Liidu Üldkohtu ja Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu tegevus õigusemõistmisel. Tavaliselt viib ombudsman uurimise läbi kaebuse alusel, kuid ta võib algatada uurimisi ka omal algatusel.

Euroopa Ombudsmani tööruumid on Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis.

Contact: