Auhinnad 

Euroopa Parlament ei tegele ainult õigusloomega, vaid toetab ka häid algatusi. Igal aastal annab Euroopa Parlament välja neli auhinda silmapaistvate saavutuste eest inimõiguste, filmikunsti, noorteprojektide ja kodanikualgatuse valdkonnas. See on võimalus tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes töötavad pühendunult maailma paremaks muutmise nimel ja annavad sellega teistele eeskuju.

 • Euroopa Kodaniku auhind – auhind erakordsete saavutuste eest 

  Euroopa Parlament annab igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna erakordsete saavutuste eest järgmistes valdkondades:

  • projektid, millega edendatakse paremat üksteisemõistmist ja suuremat integratsiooni liikmesriikide kodanike vahel või lihtsustatakse piiriülest või riikidevahelist koostööd Euroopa Liidus;
  • projektid, mis hõlmavad pikaajalist osalust piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös, mis aitab tugevdada Euroopa vaimu;
  • käimasoleva Euroopa teema-aastaga seotud projektid; 
  • projektid, milles väljenduvad konkreetselt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtused.

  Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.

  Euroopa Parlamendi liikmetel on samuti õigus kandidaate esitada. Igal aastal võib parlamendiliige esitada ühe kandidaadi.

  1. aastal kandideerib Euroopa Kodaniku auhinnale rekordarv projekte!

   Kõigist liikmesriikidest on Euroopa Kodaniku auhinnale esitatud kokku 266 projekti teemadel, mis ulatuvad keskkonnakaitsest väärinfo vastu võitlemise ja koroonaviiruse vastase võitluseni.

   Oleme kõikidele kandidaatidele ja nende esitajatele ääretult tänulikud!

   Esialgu hindab kandidaate igas riigis riiklik žürii, kes valib välja kuni viis finalisti. Nende seast valib võitjad (üks igast liikmesriigist) Euroopa Kodaniku auhinna komisjon.

   Veebisaiti täiendatakse pidevalt, varsti lisame siia info ka menetluse edasise kulu kohta.

  Lisateave:

    
 • Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 

  Sahharovi auhind antakse silmapaistvate saavutuste eest järgmistes valdkondades:

  • inimõiguste ja põhivabaduste, eriti sõnavabaduse kaitse; vähemuste õiguste kaitse;
  • vähemuste õiguste kaitse;
  • rahvusvahelise õiguse järgimine;
  • demokraatia edendamine ja õigusriigi põhimõtete rakendamine.
     
  • Karl Suure Euroopa noorteauhind – noortele motiveeritud eurooplastele 

   Karl Suure Euroopa noorteauhinna eesmärk on suurendada noorte teadlikkust Euroopast ja nende osalemist Euroopa integratsiooniprojektides. Auhind antakse noorte projektidele, millega parandatakse üksteisemõistmist, soodustatakse ühise Euroopa identiteedi kujunemist ja esitatakse praktilisi näiteid selle kohta, kuidas eurooplased elavad ühe kogukonnana.

   Auhinna annavad igal aastal ühiselt välja Euroopa Parlament ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus, parim projekt saab auhinnaks 5000 eurot, paremuselt teine projekt 3000 eurot ja kolmas 2000 eurot. Auhinna osana saavad kõik kolm laureaati külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis). Kõigi 28 väljavalitud riikliku projekti esindajad kutsutakse neli päeva kestvale reisile Aachenisse Saksamaal.

   Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindaja.

     
  • Filmiauhind LUX kultuuri ja Euroopa identiteedi toetuseks 

   Alates 2007. aastast juhitakse Euroopa Parlamendi filmiauhinnaga LUX igal aastal tähelepanu filmidele, mille teema haakub Euroopa avaliku arutelu teemadega. Parlamendi arvates võib filmikunst kui kultuuri massimeedium olla ideaalne vahend Euroopa ja tema tuleviku üle mõtisklemiseks ja arutlemiseks. Kino on populaarne, taskukohane ja pakub huvi eri põlvkondadele.