Auhinnad 

Euroopa Parlament ei tegele ainult õigusloomega, vaid toetab ka häid algatusi. Igal aastal annab Euroopa Parlament välja neli auhinda silmapaistvate saavutuste eest inimõiguste, filmikunsti, noorteprojektide ja kodanikualgatuse valdkonnas. See on võimalus tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes töötavad pühendunult maailma paremaks muutmise nimel ja annavad sellega teistele eeskuju.

 • Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 

  Sahharovi auhind antakse silmapaistvate saavutuste eest järgmistes valdkondades:

  • inimõiguste ja põhivabaduste, eriti sõnavabaduse kaitse; vähemuste õiguste kaitse;
  • vähemuste õiguste kaitse;
  • rahvusvahelise õiguse järgimine;
  • demokraatia edendamine ja õigusriigi põhimõtete rakendamine.
     
     
  • Karl Suure Euroopa noorteauhind – noortele motiveeritud eurooplastele 

   Karl Suure Euroopa noorteauhinna eesmärk on suurendada noorte teadlikkust Euroopast ja nende osalemist Euroopa integratsiooniprojektides. Auhind antakse noorte projektidele, millega parandatakse üksteisemõistmist, soodustatakse ühise Euroopa identiteedi kujunemist ja esitatakse praktilisi näiteid selle kohta, kuidas eurooplased elavad ühe kogukonnana.

   Auhinna annavad igal aastal ühiselt välja Euroopa Parlament ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus, parim projekt saab auhinnaks 5000 eurot, paremuselt teine projekt 3000 eurot ja kolmas 2000 eurot. Auhinna osana saavad kõik kolm laureaati külastada Euroopa Parlamenti (Brüsselis või Strasbourgis). Kõigi 28 väljavalitud riikliku projekti esindajad kutsutakse neli päeva kestvale reisile Aachenisse Saksamaal.

   Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindaja.

     
     
  • Euroopa Kodaniku auhind – auhind erakordsete saavutuste eest 

   Euroopa Parlament annab igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna. Euroopa Kodaniku auhind antakse erakordsete saavutuste eest järgmistes valdkondades:

   kodanike, kollektiivide, ühingute või organisatsioonide tegevus, mis annab tunnistust erakordsest pühendumusest parema üksteisemõistmise ja suurema integratsiooni edendamisele liikmesriikide kodanike vahel, või piiriülese või riikidevahelise koostöö lihtsustamisele Euroopa Liidus. See võib hõlmata ka nende kodanike tegevust või tegusid, kelle pikaajaline osalus piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös aitab tugevdada Euroopa vaimu. Eelistatakse projekte, mis on seotud jooksva Euroopa aastaga;

   igapäevane tegevus, milles väljenduvad konkreetselt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtused.

   Kandidaatide esitamise õigus on ainult Euroopa Parlamendi liikmetel. Iga parlamendiliige võib esitada igal aastal ühe auhinnakandidaadi.

     
     
  • Filmiauhind LUX kultuuri ja Euroopa identiteedi toetuseks 

   Alates 2007. aastast juhitakse Euroopa Parlamendi filmiauhinnaga LUX igal aastal tähelepanu filmidele, mille teema haakub Euroopa avaliku arutelu teemadega. Parlamendi arvates võib filmikunst kui kultuuri massimeedium olla ideaalne vahend Euroopa ja tema tuleviku üle mõtisklemiseks ja arutlemiseks. Kino on populaarne, taskukohane ja pakub huvi eri põlvkondadele.