Praktika Euroopa Parlamendis 

 Kutseõppe võimaluste pakkumiseks ning Euroopa Parlamendi ja selle tegevuse tutvustamiseks pakutakse mitmeid praktikavõimalusi parlamendi peasekretariaadis

Schumani praktika

Schumani praktika eesmärk on aidata kaasa ELi kodanike Euroopa-teemalisele haridusele ja kutseõppele ning anda ülevaade Euroopa Parlamendi tööst.

Parlament soovib avaldada austust töö käigus hukkunud ajakirjanikele ning seetõttu on meediadirektoraat (kommunikatsiooni peadirektoraat) otsustanud eraldada teataval arvul praktikakohti 2018. aasta veebruaris mõrvatud Slovaki uuriva ajakirjaniku Jan Kuciaki mälestuseks.

Praktika kestus on viis kuud.

Schumani praktika taotleja peab:

  • olema vähemalt 18aastane;
  • omama kõrgharidust tõendavat diplomit/diplomeid;
  • täitma keelenõude;
  • esitama nõuetele vastava väljavõtte karistusregistrist;
  • tõendama, et ta ei ole rohkem kui kaks kuud järjest üheski ELi institutsioonis või asutuses töötanud;
  • tõendama, et ta ei ole kuuel kuul enne praktika algust parlamendis õppe- või uurimiskülastusel viibinud.

Praktikaperioodid ja kandideerimisavalduste esitamise tähtajad on järgmised:

  • praktika 1. oktoobrist kuni 28/29. veebruarini – taotlusperiood 1. juunist 30. juunini
  • praktika 1. märtsist kuni 31. juulini – taotlusperiood 1. novembrist 30. novembrini

Schumani praktikale kandideerimiseks külastage meie praktikapakkumiste avalehte .

Kandidaadid võivad ühe kampaania raames taotleda kolme praktikakohta.

Avaldusi, mis on esitatud pärast tähtaja möödumist või omal algatusel, vastu ei võeta.
Igal aastal kandideerib Euroopa Parlamenti praktikale 21 000 inimest. Neist valitakse välja 900.

Töölevõtmis- ja valikumenetlusi kohandatakse nii, et need ei seaks puudega kandidaate teistest halvemasse olukorda.

Kontaktandmed

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

Contact: