European elections     
 

EU-vaalit 

26. toukokuuta 2019 

Seuraavat EU-vaalit järjestetään 23.–26. toukokuuta 2019. Silloin kaikilla täysi-ikäisillä EU:n kansalaisilla on mahdollisuus valita, kuka edustaa heitä Euroopan parlamentissa. Auta muovaamaan Euroopan tulevaisuutta ja äänestä!

Edelliset EU-vaalit vuonna 2014 olivat kaikkien aikojen suurimmat yhtäaikaisesti pidetyt kansainväliset vaalit. Tällä kertaa panokset ovat vielä korkeammat. Äänestämällä voit olla mukana päättämässä, miltä Eurooppa näyttää lähivuosina.

EU-vaalit toukokuussa 2019 vaikuttavat suoraan sinun elämääsi. Niissä ratkaistaan, millä tavoin EU puuttuu lähivuosina työllisyyteen, taloudelliseen toimintaan, turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen ja ilmastonmuutokseen liittyviin huolenaiheisiisi.

Koska Eurooppa kuuluu meille kaikille, meidän kaikkien olisi tehtävä nämä päätökset yhdessä. Siksi on tärkeää, että sinun lisäksesi perheesi, ystäväsi, naapurisi ja työtoverisi äänestävät. Kun kaikki äänestävät, kaikki voittavat.

 

Äänestäminen

Vaikka on olemassa vaaleja koskevia yhteisiäkin sääntöjä, jotkin asiat voivat vaihdella maittain, esimerkiksi se, onko mahdollista äänestää postitse tai ulkomailla.

Vähitellen saadaan tarkempia tietoja esimerkiksi siitä, keitä ehdokkaat ovat ja missä paikkakuntasi äänestyspaikka sijaitsee. Maasi vaaliviranomaiselta saa viimeisimmät tiedot.

Jos asut jossain toisessa EU-maassa, sinun pitäisi voida äänestää kyseistä maata edustavaa parlamentin jäsentä. Jos kotimaassasi sallitaan ulkomailla äänestäminen, voit ehkä sen sijaan äänestää myös kotimaasi ehdokasta. Tarkista kotimaasi lähetystöstä, onko tämä mahdollista. Voit tietenkin äänestää vain kerran. Voit siis äänestää joko kotimaassasi tai uudessa asuinmaassasi, et molemmissa.

Meidän pitää muuttaa Eurooppaa ja tehdä siitä tehokkaampi vastaamalla kansalaisten huoliin ja työskennellä tähänastisten saavutusten pohjalta.

Parlamentin puhemies Antonio Tajani

     

Astetta pidemmälle

Voit tehdä muutakin kuin vain äänestää. Sinä voit vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että ihmiset saadaan äänestämään ja näyttämään EU:lle suuntaa.

Rekisteröidy ja tee osasi demokratian edistämiseksi .

     

EU-vaalit

Katso, mistä EU-vaaleissa on kyse ja miten äänestät  kotimaassasi tai ulkomailla.

     

Lehdistöpakettimme

Jos olet vaaleista kirjoittava toimittaja, löydät kaiken tarvitsemasi lehdistöpaketistamme .

     

Miksi sinun kannattaa äänestää EU-vaaleissa?

Euroopan parlamentti on viime vuosina onnistunut monin tavoin parantamaan elämääsi. Tätä työtä on jatkettava seuraavalla vaalikaudella. Lue tämä yleiskatsaus  ja kerro tärkeimpinä pitämäsi syyt myös ystävillesi.

EU on monessa mukana, kaupankäynnin edistämisestä ja kuluttajien suojelemisesta aina tutkimuksen edistämiseen. Sen toiminta muuttaa asuinpaikkakuntaasi ja ‑aluettasi. Ota selvää, miten olet hyötynyt EU:sta .

Miten Euroopan parlamentin jäsenet edustavat sinua?

EU-vaaleissa sinä valitset henkilön, jonka haluat edustavan itseäsi Euroopan parlamentissa ja puolustavan etujasi EU:ssa. Sen lisäksi, että parlamentin jäsenet voivat päättää uudesta lainsäädännöstä ja vaikuttaa siihen, he myös äänestävät uusista kauppasopimuksista, valvovat EU:n toimielimiä ja sitä, miten verovaroja käytetään, sekä käynnistävät tutkimuksia erityiskysymyksistä.

Tarkempaa tietoa EU-vaaleista

EU:n kansalaiset valitsevat joka viides vuosi edustajansa Euroopan parlamenttiin, joka välittömillä vaaleilla valittuna toimielimenä puolustaa kansalaisten etuja unionin päätöksenteossa. Vaikka eri EU-maiden vaalimenettelyt poikkeavat toisistaan, niillä on myös yhteisiä piirteitä. Alla kuvataan lyhyesti, kuinka Euroopan parlamentin jäsenet valitaan.

Kuinka monta jäsentä kustakin maasta?

Paikkojen jakaantuminen on määritelty EU:n perussopimuksissa. Paikkamäärä perustuu kunkin maan väkilukuun, mutta pienet maat saavat enemmän paikkoja kuin niille suhteessa niiden väkilukuun oikeastaan kuuluisi. Vähiten jäseniä eli kuusi jäsentä on nykyään Maltalla, Luxemburgilla ja Kyproksella ja eniten Saksalla, jolla on 96 jäsentä.

Vaalijärjestelmä

Sääntöjen mukaan parlamentin jäsenten valinnassa on noudatettava suhteellista vaalitapaa. Näin varmistetaan, että esimerkiksi 20 prosenttia äänistä saanut puolue saa myös suunnilleen 20 prosenttia jaossa olevista paikoista, jolloin sekä suurilla että pienillä puolueilla on mahdollisuus saada edustajansa Euroopan parlamenttiin.

Monilta muilta osin kukin maa voi kuitenkin itse päättää vaalimenettelyistään. Jotkut maat esimerkiksi on jaettu alueellisiin vaalipiireihin, kun taas toisissa koko maa on samaa vaalipiiriä.

Äänestyspäivät

EU-mailla on erilaisia vaaliperinteitä, ja kukin niistä voi valita haluamansa vaalipäivän niistä neljästä päivästä (torstaista sunnuntaihin), joiden aikana vaalit on määrä pitää. Esimerkiksi Alankomaissa vaalit on tapana järjestää torstaisin, kun taas useimmissa muissa maissa vaalipäivä on sunnuntai.

Ketkä vaaleissa ovat ehdolla?

Vaaleissa kansalliset puolueet kamppailevat keskenään, mutta valituksi tultuaan suurin osa parlamentin jäsenistä liittyy johonkin ylikansalliseen poliittiseen ryhmään. Useimmat kansalliset puolueet ovat jonkin Euroopan tason poliittisen puolueen (ks. alla) jäseniä, joten yksi EU-vaalien vaalivalvojaisten suurista kysymyksistä on, mikä näistä Euroopan tason ryhmittymistä saa eniten vaikutusvaltaa seuraavalla vaalikaudella.

Sananvaltaa komission puheenjohtajan valintaan

Suurimmat Euroopan tason poliittiset puolueet nimittivät ensi kertaa vuoden 2014 vaaleissa ehdokkaansa EU:ssa täytäntöönpanovaltaa käyttävän komission puheenjohtajaksi. Euroopan kansanpuolueen ehdokkaasta tuli komission puheenjohtaja sen jälkeen kun uuden parlamentin enemmistö oli hyväksynyt valinnan.

Niinpä kansalaiset pystyivät EU-vaaleissa äänestämällä vaikuttamaan siihen, kuka olisi vastuussa EU:n politiikkojen ehdottamisesta ja toteuttamisesta.

Euroopan tason poliittisten puolueiden odotetaan ehdottavan kärkiehdokkaitaan myös vuoden 2019 vaaleihin.

Euroopan tason poliittiset puolueet

Euroopan tason poliittiset puolueet muodostuvat kansallisista puolueista ja yksittäisistä henkilöistä, ja ne ovat edustettuna useissa jäsenvaltioissa. Vaikka EU-vaaleissa kansalliset puolueet kilpailevat keskenään, niillä on kuitenkin yleensä yhteyksiä Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja vaalien jälkeen ne useimmiten liittyvät johonkin Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään muiden samanmielisten puolueryhmittymänsä puolueiden kanssa.