Palkinnot 

Euroopan parlamentti ei ainoastaan säädä lakeja, vaan se haluaa myös edistää hyviä asioita. Se myöntää vuosittain neljä palkintoa tunnustukseksi erityisistä ansioista ihmisoikeuksien, elokuvatuotannon, nuorisohankkeiden ja hyvän kansalaisuuden alalla. Palkintojen avulla se voi tuoda esille ihmisiä ja järjestöjä, jotka tekevät lujasti töitä tehdäkseen maailmastamme hieman paremman ja kannustavat muita noudattamaan esimerkkiään.

 • Saharov-mielipiteenvapauspalkinto 

  Saharov-palkinnolla palkitaan merkittävä saavutus jollakin seuraavista aloista:

  • ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti sananvapauden, puolustaminen
  • vähemmistöjen oikeuksien suojeleminen
  • kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen,
  • demokratian kehittäminen ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen.
     
     
  • Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri -palkinto – kaikille hyvin motivoituneille nuorille eurooppalaisille  

   Nuorten eurooppalaisella Kaarle Suuri -palkinnolla pyritään lisäämään nuorten tietämystä Euroopasta ja edistämään nuorten osallistumista Euroopan integraatiohankkeisiin. Palkinto myönnetään sellaisille nuorten hankkeille, jotka edistävät yhteisymmärrystä ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehittymistä ja antavat käytännön esimerkkejä siitä, miten eurooppalaiset elävät yhdessä yhteisönä.

   Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät yhdessä vuosittain palkinnon. Parhaan hankkeen palkinto on 5 000 euroa, toinen palkinto on 3 000 euroa ja kolmas palkinto on 2 000 euroa. Osana palkintoa kolme parasta osallistujaa saavat kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). Kaikkien 28 valitun kansallisen hankkeen edustajat kutsutaan nelipäiväiselle vierailulle Aacheniin Saksaan.

   Euroopan parlamentin puhemies ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustaja luovuttavat kolmelle parhaalle hankkeelle myönnetyt palkinnot.

     
     
  • Euroopan kansalaisen palkinto – palkinto merkittävistä teoista 

   Euroopan parlamentti myöntää vuosittain "Euroopan kansalaisen palkinnon". Euroopan kansalaisen palkinnolla palkitaan merkittäviä tekoja seuraavilla aloilla:

   Kansalaisten, ryhmien, yhdistysten tai järjestöjen toiminta tai toimet, jotka ovat osoittaneet poikkeuksellista omistautumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäisen ymmärtämyksen ja lähentymisen edistämiseen tai rajat ylittävän tai valtioiden välisen yhteistyön helpottamiseen. Tähän voi sisältyä myös pitkän aikavälin rajat ylittävässä tai valtioiden välisessä kulttuuriyhteistyössä aktiivisten kansalaisten toiminta tai toimet, jotka vahvistavat eurooppalaista henkeä. Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen.

   Päivittäiset toimet, joissa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot.

   Ehdokkaita saavat nimetä vain Euroopan parlamentin jäsenet. Kukin jäsen voi nimetä enintään yhden ehdokkaan vuodessa.

     
     
  • LUX Prize - supporting culture and the European identity 

   Euroopan parlamentin vuodesta 2007 lähtien myöntämä LUX-palkinto on nostanut vuosittain parrasvaloihin elokuvia, jotka liittyvät aihepiiriltään eurooppalaisen julkisen keskustelun ytimeen. Parlamentti uskoo, että kulttuurisena joukkotiedotusvälineenä elokuva voi olla ihanteellinen väline Eurooppaa ja sen tulevaisuutta koskevan keskustelun käymiseen. Elokuva on suosittu taidemuoto, se kiinnostaa eri-ikäisiä ihmisiä ja on hinnaltaan kaikkien ulottuvilla.