Työpaikat 

Euroopan parlamentissa työskentelee noin 8 000 virkamiestä ja muuta toimihenkilöä, jotka ovat lähtöisin Euroopan unionin 28 jäsenvaltiosta. Työpaikat sijaitsevat parlamentin toimipaikoissa (Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel) sekä jäsenvaltioissa olevissa yhteystoimistoissa.

Officials

EU-virkamiehet on jaettu kolmeen tehtäväryhmään: hallintovirkamiehet (AD), hallintoavustajat (AST) sekä sihteeri- ja virkailijahenkilöstö (AST/SC).

Euroopan unionin virka- ja työehdot vahvistetaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa.

Miten virkamieheksi pääsee?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella virkamiehet valitaan. EPSO huolehtii sekä parlamentin että kaikkien muiden unionin toimielinten henkilöstön valinnasta. Kilpailuilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä EPSOn verkkosivustolla.

Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan palkata monenlaisiin tehtäviin:

 • hoitamaan tointa, jonka budjettivallan käyttäjät ovat luokitelleet väliaikaiseksi;
 • hoitamaan vakinaista virkaa tilapäisesti;
 • avustamaan perussopimuksessa määrättyä tehtävää hoitavaa henkilöä (puhemies, varapuhemies, kvestori) tai Euroopan parlamentin poliittista ryhmää.

Miten väliaikaiseksi toimihenkilöksi pääsee?

Joissakin tapauksissa järjestetään valintamenettely, joka julkaistaan EPSOn, Euroopan parlamentin ja poliittisten ryhmien verkkosivustoilla.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä palkataan

 • ruumiilliseen työhön tai hallinnollisiin avustaviin tehtäviin ;
 • sellaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden sijaisiksi, jotka ovat toistaiseksi estyneitä hoitamasta tehtäviään.

Olet aloittamassa työtä sopimussuhteisena toimihenkilönä

Euroopan parlamentin yksikkö on ottanut Sinuun yhteyttä ja ilmoittanut aikeestaan tarjota Sinulle työpaikkaa sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Palvelukseenotossa on kolme vaihetta:

 • Saat kirjeen, jossa esitetään valintaasi (CAST, COSCON tai poliittisen ryhmän tekemä valinta) koskevat säännöt ja Sinua pyydetään toimittamaan meille kymmenen työpäivän kuluessa eri asiakirjoja (rikosrekisteriote, tutkintotodistukset, työtodistukset jne.). 
  Asiakirjat tarkistetaan heti, kun olemme vastaanottaneet ne. Tutkintotodistuksesi ja työkokemuksesi arvioidaan, jolloin voimme määrittää asianmukaisen palkkaluokan tehtäväryhmässä, johon Sinut on valittu. Palkkasi määräytyy palkkaluokan mukaan.
 • Sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö lähettää Sinulle tarjouksen, jossa ilmoitetaan sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä, asemapaikka, palkkaluokka sekä siihen perustuva palkkasi. 
  Kirjeessä Sinua pyydetään ottamaan yhteyttä työterveysasemaan (joko Brysselissä tai Luxemburgissa) lääkärintarkastusta varten. Siinä määritetään terveydelliset edellytykset asianomaista tehtävää varten.
 • Kun sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö on saanut kyseisen lääkärintodistuksen, se laatii työsopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan töiden alkamispäivänä.

Molemmat edellä mainitut kirjeet on syytä lukea huolellisesti (valintaasi koskeva kirje sekä tarjous) samoin kuin työsopimuksesi. Lisätietoja palvelukseenotosta saa linkin USEIN KYSYTTYÄ kohdalta.

Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat

Euroopan parlamentin jäsenten valitessa ja palkatessa valtuutettuja avustajiaan he painottavat keskinäistä luottamusta ja mahdollisesti poliittisia näkemyksiä.

Olet aloittamassa työtä Euroopan parlamentin jäsenen valtuutettuna avustajana

Olet kuullut parlamentin jäseneltä, että hän aikoo tarjota Sinulle sopimusta valtuutettuna avustajana.

Palvelukseenotossa on viisi vaihetta:

 • Parlamentin jäsen tai ryhmä jäseniä esittää / on esittänyt palvelukseenottopyynnön varainhoidon pääosastolle, joka rekisteröi sen.
 • Sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö lähettää Sinulle linkin PEOPLE-sovellukseen, jossa on työtarjouksesi. Voit hyväksyä sen tai olla hyväksymättä sitä. On tärkeää, että luet työtarjouksen huolellisesti, sillä siinä on paljon hyödyllistä tietoa. Tarjouksessa ilmoitetaan tehtäväryhmä ja palkkaluokka, joihin jäsen haluaa sinut rekrytoida, samoin kuin niihin liittyvä peruspalkka, sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä sekä asemapaikkasi.
 • Seuraavaksi Sinua pyydetään vastaamaan muutamiin kysymyksiin PEOPLE-sovelluksessa.
 • Voit myös ladata PEOPLE-sovelluksen kautta tarjouksessa pyydettävät eri asiakirjat. Kun olet ladannut asiakirjat ja vahvistanut kansiosi PEOPLE-sovelluksessa, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö tarkistaa ne.
 • Jos kansiosi on vaatimustenmukainen, Sinua pyydetään sähköpostitse avaamaan PEOPLEsovellus ja varaamaan tapaamisaika yksikköömme sopimuksen allekirjoittamista varten. Jos kansiosi on puutteellinen, saat sähköpostitse pyynnön ladata täydentäviä tietoja tai lisätä asiakirjoja PEOPLE-sovellukseen. Kun rekrytointiyksikkö on vastaanottanut ja tarkistanut tiedot ja asiakirjat ja jos ne ovat asianmukaiset, saat ilmoituksen tapaamisajan sopimisesta sopimuksen allekirjoittamista varten. Koko edellä kuvattu palvelukseenottomenettely voidaan hoitaa kymmenen työpäivän kuluessa.


Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat henkilöitä, jotka Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueeseen kuuluvissa EFTA-maissa, ehdokasvaltioissa tai kolmansissa maissa toimivat kansalliset, alueelliset tai paikalliset hallintoelimet ovat tilapäisesti siirtäneet Euroopan parlamentin palvelukseen.

He pysyvät työnantajansa palveluksessa koko tilapäisen siirron ajan, ja tämä maksaa edelleen heidän palkkansa. Heille maksetaan kuitenkin päivärahaa.

Kansalliseksi asiantuntijaksi hakevan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo jäsenvaltion pysyvään EU-edustustoon.

Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöitä voidaan palkata tilapäistarpeisiin Brysselissä ja Luxemburgissa.

Vuokratyöntekijät palkataan vuokratyöyrityksistä toimielinten yhteisillä puitesopimuksilla.

Contact: