Tionscnamh Eorpach na Saoránach 

Ón 1 Aibreán 2012, tá deis nua ag saoránaigh AE a ligeann dóibh páirt a ghlacadh i gceapadh beartas AE. Arna chur ar bun trí Chonradh Liospóin, ligeann tionscnamh na saoránach do 1 milliún saoránach ón gceathrú cuid ar a laghad de Bhallstáit AE a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh i réimsí a thagann faoi scáth a chuid inniúlachta.

Tá aon bhliain amháin ag lucht eagrúcháin thionscnamh ó na saoránaigh - coiste saoránach lena mbaineann ar a laghad seachtar saoránach AE, atá ina gcónaí in ar a laghad seacht mBallstát éagsúla - chun an tacaíocht is gá a bhailiú le chéile. Ní mór dearbhú na n-údarás inniúil i ngach Ballstát leis na síniúcháin. Beidh lucht eagair thionscnaimh a n-éiríonn leo páirteach in éisteacht i bParlaimint na hEorpa. Beidh 3 mhí ag an gCoimisiún chun an tionscnamh a scrúdú agus socrú ar an mbeart a dhéanfar ina leith.

An nós imeachta

Bailigh 1 mhilliún síniú agus iarr dlí nua ar an Aontas - tá sé seo oscailte do shaoránaigh uile an Aontais. An dóigh leat go mbeadh sé sin deacair? Ní bheadh. Tá sé an-éasca tús a chur le do thionscnamh, ní gá ach na seacht gcéim seo a leanúint.

Cuimhnigh - is gá go mbeadh an tionscnamh bunaithe ar ábhar a bhaineann leis an Aontas agus a thagann faoi raon feidhme chumhachtaí an Choimisiúin. Mar sin de, ní fhéadfaí Conarthaí an Aontais a athrú, mar shampla. Ní féidir tionscnamh maslach, fánach ná bearránach a bheith i gceist leis sin. An é nach bhfuil tú cinnte an dtagann do shaincheist faoi chúram an Choimisiúin? Ná bíodh aon imní ort. Cuirfidh an Coimisiún ar an eolas thú sula dtosóidh tú ag bailiú sínithe.

Céim #1- Cuir coiste saoránach ar bun!

Is gá seachtar ar a laghad a bhfuil cónaí orthu i seacht dtír éagsúla.

Cuimhnigh - ní mór do bhaill an choiste a bheith ina saoránaigh AE agus ní mór dóibh a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad (16 bliana d'aois san Ostair). Ní ceadmhach Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a áireamh ar an líon íosta sin. Ní féidir le heagraíocht coiste a chur ar bun, ach is féidir le heagraíocht tacú le d'ábhar. Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil? - caith súil ar an rialachán (Airteagal 8).

Céim #2 - Cláraigh do thionscnamh!

Agus fan go mbeidh cead faighte agat ón gCoimisiún Eorpach.

Is féidir leat an tionscnamh a chlárú in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. An chéad rud atá le déanamh ná eolas bunúsach a chruinniú: teideal an tionscnaimh, achoimre ghearr ar an ábhar, tagairt do chonarthaí an Aontais, sonraí teagmhála an choiste saoránach atá curtha ar bun agat.

Beidh an Coimisiún Eorpach i dteagmháil leat taobh istigh de dhá mhí chun a rá leat cibé an gcomhlíonann an tionscnamh na coinníollacha bunúsacha faoina dtugtar cead é a sheoladh . Foilseofar do thionscnamh ar an gclár ar líne.

An bhfuil tuilleadh eolais uait? - caith súil ar an rialachán (Airteagal 10)

Céim #3 - Tosaigh ag bailiú sínithe.

Is féidir iad a bhailiú ar phár agus ar líne. Déanfaidh an Coimisiún Eorpach bogearraí foinse oscailte a chur ar fáil saor in aisce chun na sínithe a bhailiú ar líne.

Cuimhnigh - d’fhéadfadh éagsúlacht a bheith i gceist ar fud Bhallstáit an Aontais maidir leis na sonraí is gá a bhailiú in éineacht leis na sínithe (i.e. ainm, seoladh, náisiúntacht). Caith súil ar na riachtanais náisiúnta!

Ní leor sínithe a bhailiú in aon tír amháin. Is gá síníthe a bhailiú ón gceathrú cuid de thíortha an Aontais ar a laghad. Ós rud é go bhfuil 27 mBallstát ann faoi láthair, is gá sínithe a bhailiú i seacht gcinn díobh ar a laghad. Ní mór duit líon íosta sínithe a fháil i ngach tír san Aontas. Mar sin de, beagán matamaitice,... Ag seo an fhoirmle: líon na bhFeisirí a thoghtar i ngach Ballstát a mhéadú faoi 750 (leathanach 10 den Rialachán).

Céim #4 - Tá 1 mhilliún síniú agat! Comhghairdeas!

Cuir na sínithe faoi bhráid gach Ballstát den Aontas lena mbaineann. Is faoi na tíortha sin a mbailíocht a dheimhniú. Gheobhaidh tú teastas ó gach Ballstát.

An bhfuil tuilleadh eolais uait? - caith súil ar an Rialachán (Airteagal 18)

Céim #5 - Deimhnithe? Gach rud go breá? Cuir na sínithe faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh.

Ní mór duit faisnéis a nochtadh faoi aon tacaíocht nó maoiniú a fuarthas le haghaidh do thionscnaimh. Foilseoidh an Coimisiún Eorpach an fhaisnéis sin go léir ar a shuíomh gréasáin.

An bhfuil tuilleadh eolais uait? - caith súil ar an Rialachán (Airteagal 19)

Céim #6 - Tugtar cead cainte duit!

Déanfaidh tú do thionscnamh a thíolacadh don Choimisiún Eorpach agus le linn éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa. Tuilleadh eolais faoi éisteachtaí poiblí sa Pharlaimint.

Céim #7 - Jab déanta!

Cuirfidh an Coimisiún Eorpach ar an eolas thú maidir lena bhfuil beartaithe aige a dhéanamh. Cinnteoidh an Coimisiún Eorpach go mbeidh an próiseas trédhearcach. Déanfar an fhaisnéis uile a bhaineann le do thionscnamh a chur ar fáil don phobal. Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach dlí nua a mholadh agus é a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle lena fhormheas.

Na sínithe is gá in aghaidh na tíre 

 • An Ostair 
  13.395 
 • An Bheilg 
  14.805 
 • An Bhulgáir 
  11.985 
 • An Chróit 
  8.460 
 • An Chipir 
  4.230 
 • An tSeicia 
  14.805 
 • An Danmhairg 
  9.870 
 • An Eastóin 
  4.935 
 • An Fhionlainn 
  9.870 
 • an Fhrainc 
  55.695 
 • An Ghearmáin 
  67.680 
 • An Ghréig 
  14.805 
 • An Ungáir 
  14.805 
 • Éire 
  9.165 
 • An Iodáil 
  53.580 
 • An Laitvia 
  5.640 
 • An Liotuáin 
  7.755 
 • Lucsamburg 
  4.230 
 • Málta 
  4.230 
 • An Ísiltír 
  20.445 
 • An Pholainn 
  36.660 
 • An Phortaingéil 
  14.805 
 • An Rómáin 
  23.265 
 • An tSlóvaic 
  9.870 
 • An tSlóivéin 
  5.640 
 • An Spáinn 
  41.595 
 • An tSualainn 
  14.805 

Uimhreacha ríthábhachtacha 

 • 1 tionscnamh 

   
 • 1 éisteacht phoiblí 

   
 • 2 an líon míonna atá ag an gCoimisiún Eorpach lena chinneadh an bhfuil an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh incháilithe 

   
 • 3 an líon míonna atá ann ó fuarthas an deimhniú 

   
 • 3 bliain - déanfaidh CE athbhreithniú ar an Rialachán maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh 

   
 • 7 tír nó níos mó le sínithe a chur ar fáil 

   
 • 7 comhaltaí den choiste saoránach 

   
 • 12 an líon míonna atá ann chun sínithe a bhailiú 

   
 • 18 aois ag a mbeidh cead ag an duine síniú a dhéanamh (16 bliana d'aois atá ann san Ostair) 

   
 • 24 Teangacha 

   
 • 27 Ballstáit AE 

   
 • 1.000.000 sínithe 

   

Contact: