Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin bParlaimint, faoina seasaimh agus a gníomhachtaí, faoina heagraíocht agus a rialacha, faoina cumhachtaí agus a nósanna imeachta, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) trí úsáid a bhaint as an bhfoirm a bhfuil fáil uirthi thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Fiosrúcháin na saoránach chuig Parlaimint na hEorpa in 2019 

  I rith 2019, chuaigh daoine ó gach cearn den Aontas agus den domhan i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a iarraidh, tuairimí a chur in iúl nó smaointe a thabhairt faoi raon leathan ábhar. Cuireann an tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) freagraí soiléire ar fáil dóibh ar na saincheisteanna a tharraingíonn siad anuas.

  Chuir daoine níos mó ná 68 000 ceist, moladh agus tuairim chuig Parlaimint na hEorpa nó chuig a hUachtarán in 2019.

    
 • Cruinniú Eorpach Um An Óige 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa ceisteanna ó shaoránaigh go minic maidir leis an gCruinniú Eorpach Um An Óige. An bhfuil suim agat ann freisin? Faigh amach conas is féidir leat páirt a ghlacadh! Is ócáid dhá lá é an Cruinniú Eorpach Um An Óige (ar a dtugtar EYE freisin) lena dtugtar na mílte Eorpach óg le chéile i gceanncheathrú Pharlaimint na hEorpa i Strasbourg.

    
 • Téigh i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosrúcháin ó shaoránaigh go minic maidir le conas dul i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa, lena Feisirí agus lena ranna. Má tá ceist agat, cé leis ar cheart duit dul i dteagmháil?

    
 • Ról Pharlaimint na hEorpa maidir le héisteachtaí Choimisinéirí ainmnithe 2019 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosrúcháin ó shaoránaigh go minic maidir lena ról i bpróiseas formheasa Coimisiúin Eorpaigh nua. Faoin gConradh ar an Aontas Eorpach, déanann Parlaimint na hEorpa idirghabháil faoi dhó i bpróiseas formheasa Coimisiúin Eorpaigh nua.

    
 • Aistriúchán agus ateangaireacht i bParlaimint na hEorpa 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosruithe go rialta ó shaoránaigh maidir le conas a eagraítear na seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta i bParlaimint na hEorpa. Tá 24 theanga oifigiúla ag an Aontas Eorpach: an Bhulgáiris, an tSeicis, an Chróitis, an Danmhairgis, an Ollainnis, an Béarla, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Ungáiris, an Iodáilis, an Ghaeilge, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSlóvaicis, an tSlóivéinis, an Spáinnis, agus an tSualainnis.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat.