Tréimhsí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa 

Tairgeann an Pharlaimint roghanna oiliúna maidir le tréimhsí oiliúna laistigh dá Rúnaíocht chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar.

Sealanna Oiliúna Schuman

Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

As part of Parliament's commitment to honouring journalists who were killed during the exercise of their work, the Directorate General for Communication (Directorate for Media) offers a number of Schuman traineeships in memory of Ján Kuciak, the Slovakian investigative journalist who was murdered in February 2018.

Cúig mhí a mhaireann na sealanna oiliúna.

Maidir le hiarratasóirí ar sheal oiliúna Schuman:

  • ní mór dóibh a bheith 18+;
  • ní mór dioplóma/dioplómaí ar leibhéal ollscoile a bheith acu;
  • ní mór dóibh an riachtanas teanga a chomhlíonadh;
  • ní mór dóibh an sliocht ábhartha as taifead póilíneachta a sholáthar;
  • ní fhéadfaidh siad obair a bheith déanta cheana acu ar feadh tréimhse is mó ná dhá mhí i ndiaidh a chéile in institiúid nó comhlacht de chuid AE;
  • ní fhéadfaidh siad cuairt acadúil shóisearach nó shinsearach a bheith déanta acu sna sé mhí roimh thús an tseala oiliúna.

Na dátaí don seal oiliúna agus na sprioc-amanna chun iarratais a fháil:

  • Don seal oiliúna ón 1 Deireadh Fómhair go dtí 28/29 Feabhra – Tréimhse an iarratais: 1 Meitheamh – 30 Meitheamh
  • Don seal oiliúna ón 1 Márta go dtí 31 Iúil – Tréimhse an iarratais: 1 Samhain – 30 Samhain

Chun cur isteach ar sheal oiliúna Schuman, tabhairt cuairt, leo do thoil, ar ár bpríomhleathanach le haghaidh tairiscintí oiliúna .

Is féidir le hiarrthóirí cur isteach 3 thairiscint do sheal oiliúna ag aon tréimhse amháin.

Ní thabharfar aird ar iarratais a chuirtear isteach tar éis an spriocdháta ná ar iarratais uathspreagtha.

Cuireann 21 000 duine in aghaidh na bliana isteach ar sheal oiliúna sa Pharlaimint agus roghnaítear 900 díobh siúd don seal oiliúna.

Cuirtear nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin in oiriúint chun a áirithiú nach mbíonn iarrthóirí faoi mhíchumas faoi mhíbhuntáiste.

Féach:

Déanfar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil faoi mar a bhfuil cuntas air sa bhileog eolais anseo thíos:

Teagmhálacha

Le haghaidh breis faisnéise, téigh i dteagmháil linn ag an seoladh seo a leanas le do thoil:

Contact: