Tréimhsí oiliúna aistriúcháin do chéimithe ollscoile 

Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar sealanna oiliúna san aistriúchán a chomhtháthú le sealanna oiliúna Schuman ó 2019 ar aghaidh. Dá bhrí sin, ba cheart d’iarratasóirí ar sheal oiliúna i réimse an aistriúcháin dul chuig an nasc maidir le seal oiliúna Schuman as seo amach.