Oibrigh don Aontas Eorpach – Cén fáth Parlaimint na hEorpa? 

Is eagraíocht ilnáisiúnta, ilteangach agus ilchultúrtha muid, le foireann ó gach cearn den Eoraip. Trí dhul isteach i bParlaimint na hEorpa, is féidir leat a bheith ag súil le deiseanna fostaíochta suimiúla agus éagsúla in eagraíocht ar leith agus i dtimpeallacht oibre ar leith i gcroílár an Aontais.

  • Chun tacú leis an bpríomhghnó, is é sin na seirbhísí is fearr is féidir a chur ar fáil d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) agus do shaoránaigh, tá an Pharlaimint ag díriú níos mó agus níos mó ar obair thionscadail agus ar nuálaíocht. Mar eagraíocht dhinimiciúil, táimid ag leanúint de bheith ar lorg bealaí nua agus bealaí níos fearr chun obair a dhéanamh.

    Is ó lá go lá agus i gceann amháin nó in dhá phríomhtheanga a oibríonn formhór na bhfoirne, ach tacaíonn an Pharlaimint leis an ilteangachas ina cuid oibre polaitiúla, agus bíonn deiseanna ag baill foirne teangacha eile de chuid an Aontais a fhoghlaim.

    Oibríonn foireann na Parlaiminte i bhfoirgnimh nua-aimseartha lena mbaineann bonneagar atá oiriúnaithe do bhealaí éagsúla oibre agus ina bhfuil sár-áiseanna inmheánacha amhail ionaid spóirt.