Europska građanska inicijativa 

Od 1. travnja 2012. građani EU imaju novi alat koji im omogućava da sudjeluju u stvaranju europske politike. Građanska inicijativa, ustanovljena Lisabonskim ugovorom, osigurava da milijun građana iz barem četvrtine država članica ima pravo tražiti Europsku komisiju da predloži novi zakon u području za koji je nadležna.

Organizator građanske inicijative je odbor sastavljen od najmanje sedam građana EU koji žive u sedam različitih država članica te ima jednu godinu da prikupi potrebnu podršku. Potpisi moraju biti ovjereni od strane nadležnih vlasti iz svake od država članica.

Organizatori uspješnih inicijativa će sudjelovati na saslušanju u Europskom parlamentu. Komisija ima tri mjeseca da razmotri inicijativu i odluči kako će djelovati

Postupak

Prikupiti milijun potpisa i tražiti novi zakon u EU - to može svaki građanin EU. Čini se
zahtjevno? Nije. Pokretanje vlastite inicijative je jednostavno, samo treba slijediti ovih sedam
koraka.

Imajte na umu kako inicijativa treba pokrivati temu vezanu uz EU, a koja spada u domenu rada
Europske komisije. Primjerice, može se raditi o promjeni unutar europskih sporazuma ili promjeni nečeg
što je uvredljivo, lakomisleno ili tegobno.
Niste sigurni spada li neko pitanje unutar ovlasti Komisije? Ne brinite. Europska komisija će vam to reći
prije nego što počnete prikupljati potpise.

1. korak - Osnivanje građanskog odbora

Potrebno je najmanje sedam članova iz sedam različitih zemalja. 
Zapamtite - članovi odbora trebaju biti građani EU stariji od 18 godina (16 u Austriji). Ovaj najmanji broj ne smije uključivati zastupnike Europskog parlamenta. 
Odbor ne smije sastaviti postojeća organizacija, iako svakako može podržati inicijativu. Ako želite znati

2. korak - Registriranje inicijative

Zatim čekanje zelenog svijetla iz Europske komisije.
Inicijativu se može registrirati na bilo kojem od 24 službena jezika EU Treba imati osnovne podatke: naslov inicijative, sažetak o glavnom problemu, treba se pozvati na europske sporazume i imati navedene kontakt podatke građanskog odbora.
Europska komisija ima dva mjeseca za odgovoriti ispunjava li inicijativa osnovne uvjete kako bi se krenulo s prikupljanjem potpisa, nakon čega će biti objavljena u službenom popisu na internetu.
Ako želite znati više, pročitajte uredbu (članak 10).

3. korak - Prikupljanje potpisa

Potpisi se mogu prikupljati na papiru i digitalno. Europska komisija osigurava besplatni open-source računalni program za prikupljanje preko interneta.
Zapamtite - podaci koji se trebaju prikupiti zajedno s potpisom (primjerice, ime, adresa, nacionalnost) razlikuju se u državama članicama. 
Provjerite zahtjeve!
Nije dovoljno sakupiti potpise u samo jednoj zemlji EU, već mora biti pokrivena najmanje četvrtina (trenutno sedam) država članica.
U svakoj državi članici treba se sakupiti najmanji broj potpisa. Za broj je potrebno malo matematike; broj zastupnika Europskog parlamenta iz neke zemlje x 750.(stranica 10 regulative).

4. korak - Milijun potpisa! Čestitke!

Potpisi se trebaju predati svakoj državi članici koja je uključena u postupak, koje su zatim odgovorne za provjeru pravovaljanosti. Ako je sve u redu, svaka država izdaju potvrdu.
Ako želite znati više, pročitajte regulativu (članak 18)

5. korak - Potpisi provjereni? Sve je u redu? Potpisi se predaju Europskoj komisiji.

Treba iznijeti sve podatke o potporama i financiranju inicijative, što će Europska komisija objaviti na službenim stranicama.
Ako želite znati više, pročitajte regulativu (članak 19)

6. korak - Imate riječ!

Svoju inicijativu trebate predstaviti Europskoj komisiji te na javnom saslušanju u Europskom parlamentu.
Više o javnom saslušanju u Parlamentu

7. korak - Obavljeno!

Europska komisija će vas obavijestiti o mjerama koje će poduzeti, a radit će transparentno, tako da će svi podaci o inicijativi biti javno dostupni. Europska komisija može predložiti novi zakon i poslati ga u Europski parlament i Vijeće na odobrenje.

Broj potrebnih potpisa u svakoj zemlji 

 • Austrija 
  13.395 
 • Belgija 
  14.805 
 • Bugarska 
  11.985 
 • Hrvatska 
  8.460 
 • Cipar 
  4.230 
 • Češka 
  14.805 
 • Danska 
  9.870 
 • Estonija 
  4.935 
 • Finska 
  9.870 
 • Francuska 
  55.695 
 • Njemačka 
  67.680 
 • Grčka 
  14.805 
 • Mađarska 
  14.805 
 • Irska 
  9.165 
 • Italija 
  53.580 
 • Latvija 
  5.640 
 • Litva 
  7.755 
 • Luksemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nizozemska 
  20.445 
 • Poljska 
  36.660 
 • Portugal 
  14.805 
 • Rumunjska 
  23.265 
 • Slovačka 
  9.870 
 • Slovenija 
  5.640 
 • Španjolska 
  41.595 
 • Švedska 
  14.805 

Ključne brojke 

 • 1 inicijativa 

   
 • 1 javno saslušanje 

   
 • 2 mjeseca da EK odluči je li europska građanska inicijativa prihvatljiva 

   
 • 3 mjeseca za provjeru 

   
 • 3 godine – Europska komisija revidirat će Uredbu o europskoj građanskoj inicijativi 

   
 • 7 zemalja ili više mora dostaviti potpise 

   
 • 7 članova odbora građana 

   
 • 12 mjeseci za prikupljanje 

   
 • 18 godina kako biste mogli sudjelovati (16 u Austriji) 

   
 • 24 Jezici 

   
 • 27 država članica EU-a 

   
 • 1.000.000 potpisa 

   

Contact: