Upiti građana (Ask EP) 

Želite li saznati više o Europskom parlamentu, njegovim stajalištima i aktivnostima, organizaciji i pravilima, ovlastima i postupcima, možete se obratiti Odjelu za upite građana (Ask EP) služeći se niže dostupnim obrascem.

Vi pitate, mi odgovaramo

Ovdje možete pronaći odabrane nedavne teme od posebnog interesa za građane koji pišu Europskom parlamentu i naše odgovore na svaki od tih upita.

 • Pitanja građana upućena Europskom parlamentu u 2019. 

  Građani iz cijelog EU-a, ali i iz drugih dijelova svijeta tijekom 2019. obraćali su se Europskom parlamentu u potrazi za informacijama ili kako bi izrazili svoje mišljenje i dali prijedloge o širokom nizu tema. Odjel za upite građana (Ask EP) odgovara im na postavljena pitanja.

  Tijekom 2019. godine građani su Europskom parlamentu ili njegovu predsjedniku uputili više od 68 000 pitanja, komentara i prijedloga.

    
 • Europski skup mladih 

  Europski parlament redovito prima upite građana u vezi s Europskim skupom mladih. Jeste li i vi zainteresirani? Saznajte kako sudjelovati. Europski skup mladih (poznat i kao EYE) dvodnevno je događanje koje okuplja tisuće mladih Europljana u sjedištu Europskog parlamenta u Strasbourgu.

    
 • Obratite se Europskom parlamentu 

  Europski parlament redovito prima upite građana koje zanima kako stupiti u kontakt s Europskim parlamentom, njegovim zastupnicima i odjelima. Ako imate pitanje, kome se trebate obratiti?

    
 • Uloga Europskog parlamenta na saslušanjima kandidata za povjerenike 2019. 

  Europski parlament redovito prima upite građana koje zanima koja je njegova uloga u postupku odobrenja nove Europske komisije. U skladu s Ugovorom o Europskoj uniji Europski parlament dvaput sudjeluje u postupku odobrenja nove Komisije.

    
 • Pismeno i usmeno prevođenje u Europskom parlamentu 

  Europski parlament redovito prima upite građana koje zanima kako je organizirano prevođenje u Europskom parlamentu. Europska unija ima 24 službena jezika. bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

    
 • Želite li inačicu cijelog teksta na svojem jeziku (jedan od službenih jezika EU-a), obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP) koristeći ovaj obrazac.