Transparentnost 

Etika i transparentnost

Kako važnost i utjecaj Europskog parlamenta postaju sve veći, posebno sa zadnjim Ugovorom o Europskoj Uniji (UEU) i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), važnije je no ikad osigurati da Parlament zastupa interese europskih građana na potpuno otvoren i transparentan način.

Stoga europski građani imaju pravo izbliza pratiti aktivnosti zastupnika koje su izabrali te se uvjeriti da se pridržavaju strogih pravila ponašanja te održavaju odmjerene odnose s predstavnicima interesnih skupina. Građani bi i od osoblja Parlamenta trebali moći očekivati najviše standarde ponašanja te učinkovitosti.Naposljetku, građani moraju imati pravo pristupa dokumentima europskih institucija u okviru potrebnih ograničenja utvrđenih Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

U skladu s predanošću Parlamenta transparentnosti, građanima se pomoću svih niže navedenih instrumenata za transparentnost namjerava olakšati nadzor nad aktivnostima Parlamenta, a posebno nad njegovim zakonodavnim radom.

"Institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja." Članak 15. Ugovora o o funkcioniranju Europske unije

"Institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom." Članak 11. Ugovora o Europskoj uniji

Interesne skupine 

Pravo pristupa predstavnicima interesnih skupina

Europski parlament i Europska komisija potpisali su 23. lipnja 2011. Međuinstitucijski sporazum o osnivanju zajedničkog registra transparentnosti. Sporazum je revidiran pa se od 1. siječnja 2015. primjenjuje novi tekst.

Zajedničkim registrom povećava se transparentnost jer građani jednostavnije dolaze do informacija o pojedincima i organizacijama koje stupaju u kontakt s institucijama EU-a. Tim sustavom „sve na jednom mjestu” pojednostavnjuje se postupak registriranja za predstavnike pojedinih interesa. Zajednički registar objedinjuje nekoć zasebne registre Parlamenta i Komisije.

Organizacije i pojedinci dužni su pristupiti registru prije nego što zatraže pristup Europskom parlamentu. Obrada internetske prijave obično ne traje duže od 2 ili 3 radna dana. Pojedincima se pristup Parlamentu dodjeljuje na najviše 12 mjeseci te oni mogu obnoviti svoj zahtjev za pristup najranije dva mjeseca prije navedenoga datuma isteka.

Organizacija može zatražiti dozvolu za pristup za neodređeni broj pojedinaca. Parlament može ograničiti broj pojedinaca po organizaciji kojima je dopušten ulazak svaki dan. Ako određena organizacija bude izbrisana iz registra, pristup za pojedince koji rade za tu organizaciju automatski se ukida.

Zajednički registar transparentnosti sadrži lako dostupne podatke o organizacijama i samozaposlenim pojedincima koji sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a, kao i statističke podatke o registriranim strankama te popis pojedinaca s dozvolom pristupa Europskom parlamentu.

Kontakti

Predstavnici interesnih skupina

Predstavnici interesnih skupina mogu biti privatna, javna ili nevladina tijela. Parlamentu mogu pružati znanja i stručna znanja na brojnim ekonomskim, društvenim, ekološkim i znanstvenim područjima. Mogu imati ključnu ulogu u otvorenim, pluralističkim dijalozima na kojima se sustav demokracije temelji te predstavljati važan izvor informacija zastupnicima u izvršavanju njihovih dužnosti.

Ugovor o Europskoj uniji pruža okvir i nastoji poticati stvaranje veza između europskih institucija i europskih političkih čelnika s jedne strane te civilnog društva, građana i predstavničkih tijela EU-a s druge strane.