Mogućnosti zapošljavanja: kako se prijaviti 

Slobodna radna mjesta

Parlament zapošljava članove osoblja pod različitim ugovornim uvjetima, ovisno o načinu na koji su odabrani i poslu koji obavljaju: dužnosnici, privremeni djelatnici, ugovorni djelatnici i akreditirani parlamentarni asistenti. U nastavku saznajte više.

Na našoj platformi APPLY4EP možete pronaći sve mogućnosti zapošljavanja koje nudi Europski parlament i prijaviti se.

Ako ste zainteresirani za rad u Parlamentu, možete nam poslati spontanu prijavu putem platforme APPLY4EP.

Vaši osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Parlament također organizira dva petomjesečna staža godišnje.

Kako mogu postati dužnosnik Europskog parlamenta?

Dužnosnici su stalni zaposlenici Parlamenta, a odabiru se putem natječaja organiziranih na jednoj od tri razine:

 • razina AD (ili „administrator”): rad na politikama, istraživanju, analizi i upravljanju u raznim područjima
 • razina AST (ili „asistent”): administrativni i tehnički poslovi, pružanje podrške u raznim područjima
 • razina AST/SC (ili „tajnik/činovnik”): tajnički i uredski poslovi u raznim područjima

Natječaje za sve institucije EU-a uglavnom organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Obavijesti o natječajima redovno se objavljuju na internetskim stranicama EPSO-a u rubrici „U tijeku”. Na istoj stranici nalaze se i indikativne informacije o predstojećim natječajima koji još nisu objavljeni.

Europski parlament povremeno objavljuje posebne postupke odabira za radna mjesta javnih službenika izravno na svojoj platformi APPLY4EP.

Kako mogu postati privremeni djelatnik?

Privremeno osoblje može se zaposliti za:

 • popunjavanje radnog mjesta koja je označeno kao privremeno;
 • privremeno popunjavanje stalnog radnog mjesta (dužnosnika);
 • pružanje pomoći predsjedniku Parlamenta, jednom od 14 potpredsjednika Parlamenta ili jednom od njegovih 5 kvestora.

Europski parlament povremeno objavljuje posebne postupke odabira za radna mjesta privremenih djelatnika izravno na svojoj platformi APPLY4EP.

Privremena radna mjesta objavljuju se i na internetskim stranicama EPSO-a.

Klubovi zastupnika Parlamenta također zapošljavaju privremeno osoblje koje se bira putem postupaka objavljenih na internetskoj stranici svakog klubova zastupnika.

Kako mogu postati ugovorni djelatnik?

Ugovorno osoblje zapošljava se radi zamjene dužnosnika i privremenog osoblja ili kadrovskog pojačanja određenih službi, uglavnom na ograničeno razdoblje.

Ugovorni djelatnici mogu se zaposliti za obavljanje različitih zadataka. Neki se zapošljavaju kako bi podržali organizacijske promjene tijekom prijelaznog razdoblja i osigurali dodatne kapacitete u specijaliziranim područjima u kojima su potrebne dodatne vještine. Drugi ugovorni djelatnici mogu se zaposliti za obavljanje određenih manualnih zadataka ili zadatka administrativne podrške.

Ugovorni djelatnici mogu se zaposliti za obavljanje zadataka u četirima različitim područjima:

 • administrativnim, savjetničkim, jezičnim i istovjetnim tehničkim poslovima;
 • izvršnim poslovima, izradi akata, knjigovodstvu i drugim istovjetnim tehničkim poslovima;
 • uredskim i tajničkim poslovima, poslovima uredskog poslovanja i ostalim istovjetnim poslovima;
 • manualnim zadacima ili zadacima administrativne podrške.

Europski parlament povremeno objavljuje posebne postupke odabira za radna mjesta ugovornih djelatnika izravno na svojoj platformi APPLY4EP.

U većini slučajeva Parlament zapošljava ugovorno osoblje putem EPSO-ve baze podataka za postupak odabira ugovornih djelatnika (CAST) pa je vaš prvi korak kreiranje EPSO računa. Ako vaš profesionalni profil odgovara konkretnim potrebama službe koja zapošljava novo osoblje, možete dobiti poziv za polaganje testova, a potom i za intervju.

Popis profila CAST možete pronaći na internetskim stranicama EPSO-a.

Kako mogu postati akreditirani parlamentarni asistent?

Zastupnici sami biraju svoje akreditirane parlamentarne asistente (APA-ove). Osim vještina, znanja i stručnosti, politička pripadnost također može igrati ulogu pri odabiru kandidata. Uprava Parlamenta pruža ugovorni okvir, ali nije uključena u odabir akreditiranih parlamentarnih asistenata.

Postoji 19 razreda za APA-ove i dvije „funkcijske skupine” (I. i II.)

 • Akreditirani parlamentarni asistenti zaposleni u funkcijskoj skupini I. uglavnom obavljaju poslove administrativne podrške i tajničke zadatke (platni razredi od 1 do 13);
 • Akreditirani parlamentarni asistenti zaposleni u funkcijskoj skupini II. uglavnom rade na izradi akata i obavljaju savjetodavne poslove (platni razredi od 7 do 19).

Akreditirani parlamentarni asistenti rade izravno za zastupnike u njihovim uredima u Bruxellesu i Strasbourgu, podupiru njihov parlamentarni i politički rad te im pružaju administrativnu podršku. Popis zastupnika može naći ovdje.

Službe Parlamenta za ljudske resurse osiguravaju i vode ugovore o radu u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na sve parlamentarne asistente.