Stažiranje u Europskom parlamentu 

Europski parlament nudi dvije vrste stažiranja: stažiranje u Glavnom tajništvu (stipendije Schuman) i stažiranje u uredu zastupnika u Europskom parlamentu

Stažiranje u Glavnom tajništvu – stipendije Schuman

Stipendije Schuman plaćena su stažiranja u jednom od službenih mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu) ili u njegovim uredima za vezu u državama članicama.

Stipendije su nazvane po Robertu Schumanu, jednom od glavnih tvoraca projekta europske integracije koji je zaslužan za više od 70 godina mira i blagostanja u Europi. Schuman je predložio ujedinjenje francuske i njemačke proizvodnje ugljena i čelika. To je postala Europska zajednica za ugljen i čelik, prva od Europskih zajednica od koje je nastala Europska unija.

Zašto se prijaviti?

Stipendije Schuman obogatit će vaše obrazovanje i strukovno osposobljavanje i pružit vam uvid u rad institucija EU-a i Europskog parlamenta, glavno mjesto za donošenje odluka i političku raspravu na razini EU-a.

Stipendije Schuman obuhvaćaju široki spektar područja, od unutarnje i vanjske politike EU-a, financija, prava, višejezičnosti, administracije, infrastrukture i logistike do komunikacija ili IT-a.

Europski parlament svima pruža jednake mogućnosti; prijaviti se mogu svi kandidati, bez obzira na spol, spolnu orijentaciju, kulturu, etničku i vjersku pripadnost ili invaliditet, pri čemu se uspješnim kandidatima s invaliditetom omogućuju prilagođeni uvjeti unutar razumnih granica.

U čast novinara koji su ubijeni tijekom obavljanja svojih dužnosti, Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta nudi nekoliko stipendija Schuman u sjećanje na Jána Kuciaka, slovačkog istraživačkog novinara koji je ubijen u veljači 2018.

Mogu li se prijaviti?

Kandidati za stipendije Schuman moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati navršenih 18 ili više godina;
 • biti državljani države članice Europske unije ili države pristupnice/kandidatkinje (može se ponuditi i vrlo ograničen broj stipendija državljanima drugih zemalja);
 • imati sveučilišnu diplomu;
 • odlično poznavati jedan od službenih jezika EU-a i vrlo dobro poznavati drugi jezik (državljani zemalja koje nisu članice EU-a moraju imati vrlo dobro znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika);
 • dostaviti valjanu potvrdu o nekažnjavanju;
 • ne smiju prethodno raditi niti stažirati više od dva uzastopna mjeseca u nekoj od institucija, tijela ili agencija EU-a;
 • šest mjeseci prije stažiranja ne smiju sudjelovati u studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta;

Kako se prijaviti?

Za sve prijave posjetite našu internetsku stranicu za prijave za stažiranje:

 1. odaberite i prijavite se za najviše tri stipendije;
 2. kandidati koji su ušli u uži izbor morat će dostaviti određene popratne dokumente kako bi dokazali da ispunjavaju kriterije;
 3. odabrani kandidati će e-poštom dobiti službeno pismo da su primljeni.

Stipendije Schuman traju pet mjeseci:

 • za razdoblje od 1. listopada do 28./29. veljače
  • prijave traju od 1. do 30. lipnja
 • za razdoblje od 1. ožujka do 31. srpnja
  • prijave traju od 1. do 30. studenog

Spontane prijave se neće razmatrati.

Kontakt

Za sve dodatne informacije o stipendijama Schuman obratite se:

Contact: 

Stažiranje u uredu zastupnika u Europskom parlamentu

Zastupnici u Europskom parlamentu, na temelju sporazuma s Europskim parlamentom, mogu ponuditi plaćeno stažiranje u prostorima Europskog parlamenta u Bruxellesu (ili Strasbourgu).

Zašto se prijaviti?

Stažiranje će obogatiti vaše obrazovanje i strukovno osposobljavanje, a omogućit će vam i bolje razumijevanje rada zastupnika u Europskom parlamentu.

Stažiranje u Uredu zastupnika u EP-u obuhvaća široki raspon područja, a zastupnik koji dodjeljuje stažiranje određuje koje ćete zadatke morati obavljati tijekom stažiranja.

Mogu li se prijaviti?

Zastupnici sami odlučuju o izboru stažista. Međutim, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati navršenih 18 godina (odstupanja od te dobne granice mogu se odobriti na propisno obrazložen zahtjev);
 • biti državljani države članice Europske unije ili države pristupnice/kandidatkinje. Međutim, zastupnici mogu ponuditi stažiranje državljanima trećih zemalja, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve za vizu;
 • da su stekli diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja odgovara razini potrebnoj za upis na fakultet ili su pohađali sveučilišni ili stručni studij jednake razine ili imaju sveučilišnu diplomu;
 • izvrsno znaju jedan od službenih jezika Europske unije;
 • nemaju ugovor o radu ili nisu u bilo kakvom radnom odnosu tijekom stažiranja.
 • nisu prethodno stažirali u uredu zastupnika, niti su radili kao parlamentarni asistenti zastupnika, bez obzira na to je li riječ o lokalnom ili akreditiranom asistentu.

Kako se prijaviti?

Za podnošenje prijave potrebno je obratiti se izravno zastupnicima u Europskom parlamentu.

Stažiranje traje od šest tjedana do pet uzastopnih mjeseci, a o njemu odlučuje zastupnik koji ga dodjeljuje. Stažiranje može početi bilo kada u godini.

Stažisti primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 816 EUR do 1 339 EUR za ugovor na puno radno vrijeme.