Radite za EU – Zašto Europski parlament? 

Europski parlament: pridružite nam se i radite u središtu EU-a!

Mi smo multinacionalna, višejezična i multikulturalna organizacija čiji zaposlenici dolaze iz cijele Europe. Pridružite li se Europskom parlamentu, možete očekivati zanimljive i raznovrsne poslovne prilike u jedinstvenoj organizaciji i radnom okruženju u središtu EU-a.

Da bi podržao svoju temeljnu aktivnost pružanja najboljih mogućih usluga zastupnicima i građanima, Parlament se sve više usmjerava na projekte i inovacije. Kao dinamična organizacija stalno nastojimo naći nove i bolje načine rada.

Većina timova u svojem se svakodnevnom radu služi jednim ili dvama glavnim jezicima, no Parlament, kao pobornik višejezičnosti u svojem političkom radu, nudi svojem osoblju mogućnost da uči i druge jezike EU-a.

Osoblje Parlamenta radi u modernim zgradama s infrastrukturom prilagođenom različitim načinima rada i s izvrsnim internim sadržajima kao što su sportski centri.

Čime se bavimo: rad za EU i jačanje demokracije

Kao zaposlenici Europskog parlamenta pružamo podršku zastupnicima u naporima da izgrade otpornu i učinkovitu europsku demokraciju.

Poput njih, i mi dolazimo iz svih država članica EU-a. Većina nas radi u jednom od triju mjesta rada Parlamenta – Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu. Manji broj radi u jednom od ureda za vezu Parlamenta koji se nalaze u svakoj državi članici EU-a.

Nastojimo zastupnicima pružiti najbolju moguću potporu i usluge, a posebnu pozornost pridajemo rezultatima, inovacijama i zadovoljstvu klijenata.

Svaki član osoblja izravno ili neizravno podupire rad zastupnika u korist građana EU-a i u vrlo širokom rasponu područja.

Primjerice, ako nam se pridružite, možete raditi u sljedećim područjima...

 • #Plenarna sjednica: Organiziramo plenarne sjednice Parlamenta u Strasbourgu i Bruxellesu. Organiziramo rasprave u vijećnici, usmeno prevođenje, zvučni prijenos, prijenos uživo putem interneta, upravljamo tehnologijom potrebnom za glasovanje o zakonodavstvu,...
 • #Parlamentarni odbori: Zastupnici rade u parlamentarnim odborima koji pripremaju stajališta Parlamenta o predloženim zakonima, politikama i proračunu EU-a, te o njima raspravljaju prije nego što se iznesu na plenarnoj sjednici. Radimo na cijelom nizu politika i nadležnosti EU-a, što obuhvaća sve unutarnje politike i vanjske odnose. Organiziramo sjednice odbora, pomažemo zastupnicima da sastave parlamentarna izvješća, izrađujemo kratka izvješća te surađujemo s drugim institucijama EU-a tijekom cijelog zakonodavnog postupka.
 • #Istraživanja: Na zahtjev zastupnicima stavljamo na raspolaganje visokokvalitetna i prilagođena istraživanja kako bi kao zakonodavci i tvorci politika imali sve informacije potrebne za rad.
 • #Pravno područje: Zastupnicima pružamo visokokvalitetnu pravnu analizu i savjete o svim područjima rada Parlamenta.
 • #Komunikacija: Komuniciramo na sva 24 službena jezika EU-a kako bi građani EU-a mogli pratiti cjelokupni rad Parlamenta. Naši stručnjaci rade u tisku, društvenim medijima, audiovizualnom sektoru, u području koncepcije i dizajna te u mnogim specijaliziranim područjima komunikacije.
 • #Višejezičnost: Zahvaljujući tome što pružamo visokokvalitetne usluge usmenog i pismenog prevođenja te pravno-jezične i druge jezične usluge, zastupnici mogu raditi na bilo kojem od 24 službena jezika.
 • #Ljudski resursi: Usmjereni smo na pružanje pravih usluga, razvoj i dobrobit zaposlenika. Nastojimo zaposliti pravu osobu u pravo vrijeme na pravom radnom mjestu, a zaposlenicima pružamo sigurno, zdravo i uključivo radno okruženje.
 • #IT: Kao dio informatičkih projekata osmišljavamo, razvijamo i pružamo prvoklasna informatička rješenja za Parlament te održavamo sustave i pazimo na njihovu sigurnost.
 • #Zgrade i logistika: Vodimo građevinske projekte Parlamenta, održavamo naše zgrade na svim mjestima rada i upravljamo logistikom (prijevoz itd.).
 • #Financije: Upravljamo proračunom i financijama Parlamenta i pružamo administrativnu pomoć zastupnicima.
 • #Sigurnost: Brinemo se za sigurnost zgrada i zaposlenika Parlamenta.
 • #Prioritetne inovacije: Bez obzira na to u kojem dijelu naše organizacije radili, mnoštvo je prilika da zajedno s kolegama iz različitih odjela doprinesete strateškim projektima.

Nudimo kontinuirano učenje i razvoj

Svi naši zaposlenici imaju brojne mogućnosti za učenje i profesionalni razvoj dok rade s nama.

Mobilnost zaposlenika: Osim ako nemaju vrlo specifične uloge poput liječnika, arhitekata ili lingvista, dužnosnici Parlamenta potiču se na promjenu radnog mjesta unutar Parlamenta barem svakih sedam godina. Na taj način svaki zaposlenik dobiva priliku savladati nova područja rada EP-a, razviti nove vještine i steći iskustvo te pomoći našoj organizaciji da ostane fleksibilna i prilagodljiva.

Učenje i razvoj: Promičemo i cijenimo kontinuirano učenje. Osim što im nudimo širok raspon tečajeva osposobljavanja i programa za osobni razvoj, brinemo se i za to da naši zaposlenici sudjeluju u zanimljivim i stimulativnim radnim projektima i surađuju s iskusnim stručnjacima, što pruža neprocjenjive prilike za učenje na radnom mjestu.

Napredovanje u karijeri: Napredovanje u karijeri u Parlamentu temelji se na zaslugama i transparentnoj politici napredovanja. Zaposlenike se potiče i podupire da tijekom rada s nama rade na osobnom razvoju i preuzimaju nove projekte, veće odgovornosti i upravljačke funkcije.

Dopust za osobne potrebe: Dužnosnici Parlamenta mogu napraviti stanku u karijeri (neplaćenu, ali s pravom na povratak), na primjer, kako bi upisali studij, proširili vidike tijekom putovanja ili se okušali na drugom poslu izvan institucija EU-a.

Nudimo uključivo i raznoliko radno okruženje

Kao organizacija koja potiče uključivost i raznolikost, vjerujemo da naša snaga i uspjeh leže u prihvaćanju i vrednovanju razlika među nama.

Parlament snažno zagovara uključivost i raznolikost. Aktivno radimo na tome da se svi naši zaposlenici, stažisti i posjetitelji osjećaju dobrodošlo u našoj organizaciji i da imaju osjećaj da ih se poštuje, u čemu nas zastupnici snažno podupiru. Njegujemo sigurno i uključivo radno okruženje u kojem nema diskriminacije.

Parlament pruža podršku kandidatima i zaposlenicima s invaliditetom. Jamčimo jednake mogućnosti i nudimo razumne prilagodbe kolegama kojima su one potrebna za obavljanje posla.

Parlament je multinacionalna i multikulturna institucija. Naši zaposlenici dolaze iz svih država članica EU-a i zajedno rade na izgradnji Europe ujedinjene u raznolikosti.

Nudimo fleksibilna i poticajna radna mjesta

Parlament nudi niz fleksibilnih načina rada i mogućnosti za podršku zaposlenicima i njihovim obiteljima.

Rad na daljinu: Kako biste imali što bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, nudimo vam mogućnost da radite od kuće jedan dio vašeg radnog vremena. Parlament raspolaže modernim informatičkim softverima i hardverima te nudi mogućnost održavanja videokonferencija.

Rad na nepuno radno vrijeme:  Na raspolaganju su vam različite opcije za rad na nepuno radno vrijeme koje možete koristiti i prilagođavati prema vlastitim potrebama i potrebama vašeg tima.

Različite vrste roditeljskog dopusta: Nudimo:

 • rodiljni i roditeljski dopust kako bismo vam pomogli u skrbi o vašoj djeci
 • obiteljski dopust za brigu o, primjerice, starijim članovima obitelji
 • poseban dopust za brigu o bolesnoj rodbini.

Škole i ustanove za skrb o djeci: Nudimo visokokvalitetne ustanove za skrb o maloj djeci i pristup europskim školama. Nekoliko naših poslovnih zgrada također je opremljeno sobama za dojenje i obiteljskim sobama.

Podrška iseljenicima: Većina našeg osoblja su iseljenici, stoga nudimo širok raspon usluga za pomoć pri preseljenju zbog posla i započinjanju života u drugoj zemlji. Pružamo informacije i administrativnu potporu za preseljenje, zajedno s drugim institucijama EU-a organiziramo događanja za novopridošle zaposlenike i pružamo potporu vašim bračnim drugovima ili civilnim partnerima. Također možete dobiti naknadu za život u inozemstvu čija je svrha pružanje podrške onima koji žive izvan matične države članice te naknadu za nastanjenje ako se morate preseliti iz inozemstva radi preuzimanja dužnosti.