A gyermek szülő általi jogellenes külföldre vitele: hogyan segíthetünk?
 

Ha Önök nemzetközi pár, és kapcsolatuk véget ért, akkor lehetséges, hogy egyikük számára rendkívül sürgetővé vált a „hazatérés” vagy az „elköltözés”. Ha van közös gyermekük, akkor a másik szülő beleegyezésére lesz szüksége ahhoz, hogy a gyermekkel egy másik országba költözzön.

Ilyen hozzájárulás nélkül az a szülő, aki egyoldalúan úgy dönt, hogy elviszi a gyermeket, megsérti a másik szülő felügyeleti jogát, és megvalósítja a gyermek megszokott tartózkodási helyéről (szokásos tartózkodási hely) való „jogellenes elvitelt” vagy „visszatartást”. Ez a „gyermek szülő általi jogellenes elvitelének” minősül, és e szülő jogsértést követhet el.  

Ha az Ön élettársa egy másik országba vitte gyermeküket, nagyon fontos, hogy gyorsan cselekedjen. Meg kell tennie néhány intézkedést, például ha gyermekét egy másik uniós országba vagy egy olyan országba vitték, amely részes fele a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezménynek, akkor a gyermek hazahozatala folyamatának elindítása érdekében kapcsolatba kell lépnie az országa központi hatóságával.

Úgy tudunk segíteni, hogy a helyzet mielőbbi megoldása érdekében eligazítást nyújtunk az Ön számára elérhető különböző lehetőségek között. Mindezt pártatlanul és semleges módon tesszük, amelyet a gyermek mindenek felett álló érdekének elve vezérel, szem előtt tartva, hogy a gyermek jogosult arra, hogy kapcsolatot tartson fenn mindkét szülővel, ha ez nem ellentétes az érdekeivel.

Hogyan segíthet az Európai Parlament koordinátora?
 

Segítség, hogy eligazodjon a bonyolult eljárásokban

A gyermek szülő általi jogellenes elvitele esetén léteznek olyan nemzetközi és európai jogi eszközök, amelyek lehetővé teszik a gyermek gyors visszatérését szokásos tartózkodási helyére, ahol a bíróságok hatáskörrel rendelkeznek a felügyelet meghatározására.

A koordinátor hivatala szorosan együttműködik a nemzeti központi hatóságokkala határokon átnyúló családjogi közvetítő szervezetekkel, a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyvédekkel, a nem kormányzati szervezetekkel, valamint az európai és Európán kívüli egyéb kulcsfontosságú szereplőkkel. Adott esetben úgy segíthetünk, hogy tájékoztatást nyújtunk Önnek a helyzet orvoslására rendelkezésre álló intézkedésekről. Mivel a koordinátor segítsége nem minősül jogi tanácsadásnak, a rendelkezésre bocsátott információ természetesen kiegészíti, de nem helyettesíti az ügyvédei által nyújtott szakszerű jogi tanácsadást.

A közvetítés mint a bírósági eljárás alternatívája a gyermek jogellenes elvitelével, a felügyeleti joggal és a láthatással kapcsolatos vitákban

Ismertethetjük, hogyan működik a közvetítés, és igyekszünk arra bátorítani Önt, hogy adott esetben vegye fontolóra ezt a lehetőséget.

Az olyan, súlyos konfliktust okozó családi ügyekben, mint a gyermek jogellenes elvitele, a közvetítés nagyon hatékony lehet, mivel a szülőket pártatlan és tapasztalt határokon átnyúló közvetítők segítik, akik tisztában vannak az ilyen esetek összetettségével.

A közvetítés segíthet abban, hogy korábbi partnerével biztonságos és semleges módon kommunikáljon a gyermekét érintő kérdésekről, és olyan önként vállalt, életképes és gyermekközpontú megoldás szülessen, amely mindkét szülő számára elfogadható, de mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. Emellett elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági küzdelmek is.

Ha többet szeretne megtudni a közvetítésről, kérjük, küldjön e-mailt vagy lépjen kapcsolatba hivatalunkkal, hogy megbeszéljük Önnel a kérdést. Segítséget nyújtunk Önnek abban, hogy kapcsolatba lépjen a határokon átnyúló családi konfliktusok és különösen a gyermek jogellenes elvitele területén képzett, az Ön országában működő közvetítőkkel.

A szakszerű jogi tanácsadás fontossága

A visszaviteli eljárás összetett, ezért azt javasoljuk, hogy kérjen tanácsot olyan ügyvédektől, akik szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek a gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos bírósági eljárásokban. A központi hatóságok gyakran rendelkeznek az e területen dolgozó ügyvédeket felsoroló jegyzékekkel. Az uniós tagállamokban a gyermek szülő általi jogellenes elvitelére szakosodott ügyvédek hálózataihoz is útmutatást adunk. 

Ha a gyermekét jogellenesen olyan országba vitték, ahol a Hágai Egyezmény nem alkalmazandó, tájékoztathatjuk Önt, hogy mit lehet tenni helyben.

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  " Tisztelt szülők!
  A jogellenes elvitel drasztikus lépés bármilyenek is a körülmények. Akár indokolt, akár nem, azt az üzenetet közvetíti a gyermek számára, hogy önazonosságának egy része, DNS-ének, örökségének és családjának 50%-a elutasítandó, lenézendő vagy szánalmas. Ennek az üzenetnek az internalizálása romboló hatású lehet. Olyan öngyűlölet, bűntudat és zavarodottság alakulhat ki, amely egész életen át tartó következményekkel jár, és a gyermek saját magával és másokkal való kapcsolatát is befolyásolja. Kérjük, bölcsen, nagy körültekintéssel és előrelátással járjon el. Gyermeke hálás lesz érte a jövőben.

  Szeretettel,"

  Nézze meg el Sarah-Cecilie történetét, akit apja fiatal lányként jogellenesen elvitt otthonról: 
    

Jogi keret: A gyermek szülő általi jogellenes elvitele

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezmény világszerte 98 országban alkalmazandó. Célja, hogy biztosítsa a jogellenesen elvitt vagy valamely országban visszatartott gyermekek gyors visszatérését, és garantálja, hogy mindkét országban tiszteletben tartsák a felügyeleti és láthatási jogot.

A „Brüsszel IIa.” 2201/2003/EK tanácsi rendelet a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térségen belül alkalmazandó. A Hágai Egyezmény szabályai mellett ezért Dánia kivételével a tagállamokban az európai szabályok is irányadók. 

Az Európai Parlament közzé tett egy tanulmányt „A szülő által jogellenesen külföldre vitt kiskorúak határokon átnyúló ügyei az Unióban” (2015) címmel.

Az Európai Bizottság is működtett a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével foglalkozó weboldalt.  

Contact: