Parlameter 2019: Figyelemmel a szavazáson túli üzenetre. Erősebb Parlament a polgárok véleményének meghallgatása érdekében 

Néhány hónappal az európai választások után a Parlament őszi Eurobarométer felmérése, a 2019. évi Parlaméter szerint a polgárok nagy része tartósan támogatja az európai uniós tagságot: tízből közel hat európai továbbra is támogatja országa uniós tagságát.

Ezenkívül a 2019. évi európai parlamenti választások pozitívan járultak hozzá a demokrácia Európai Unión belüli működésével való magasabb fokú elégedettséghez: ezt az érzést az európaiak 53%-a (+3 százalékpont) osztja.

Az európai polgárok kimondottan erősebb Európai Parlamentet akarnak, a válaszadók 58%-a szorgalmazza, hogy a Parlament nagyobb befolyással rendelkezzen. Ez 2019 tavasza óta 7 százalékpontos növekedést jelent, amivel a mutató 2007 óta nem tapasztalt szintre emelkedett.

Az éghajlatváltozás az európaiak többsége számára elsődleges fontosságú kérdéssé válik. Bár a prioritások tagállamonként eltérőek, az uniós átlagot tekintve az éghajlatváltozás került az élre, megelőzve a szegénység, a terrorizmus és a munkanélküliség elleni küzdelmet. Az európai értékeket illetően a válaszadók döntő többsége úgy gondolja, hogy az emberi jogok egész világra kiterjedő biztosítása, a szólásszabadság és a nemek közötti egyenlőség olyan alapvető uniós értékeket képviselnek, amelyeket meg kell őrizni.

A 2019-es Parlaméter a környezetvédelem kérdésével részletesebben foglalkozik. A válaszadók abszolút többsége az éghajlatváltozást tartja napjaink legfontosabb környezetvédelmi kérdésének, amelyet a légszennyezés, a tengerszennyezés, az erdőirtás, valamint az egyre növekvő hulladékmennyiség követ. Továbbá tíz európaiból közel hat úgy gondolja, hogy az éghajlatváltozás elleni lépéseket sürgető, fiatalok vezette tiltakozások közvetlen politikai hatással jártak mind uniós szinten, mind a belföldi politikában.

Végül, de nem utolsósorban a Parlament őszi Eurobarométer felmérése betekintést nyújt abba, hogy az európai polgárok milyen uniós vonatkozású információk iránt érdeklődnének, és meglátásuk szerint hogyan tudnának nagyobb szerepet vállalni az uniós politikai döntéshozatalban. Az európai polgárok háromnegyede (77%-a) több információt szeretne kapni az európai intézmények tevékenységeiről, különösen az uniós jogszabályok helyi, regionális és nemzeti szinten jelentkező konkrét hatásairól, valamint az Európai Parlament és az európai parlamenti képviselők tevékenységeinek részleteiről.