Díjak 

Az Európai Parlament nem csak törvényalkotással foglalkozik. Az értékekre is szeretné felhívni a figyelmet. Minden évben négy díjat adományoz a kiválóság jutalmazásának szándékával az emberi jogok védelme, a filmművészet, az ifjúsági projektek, valamint a polgárság értékeinek felmutatása terén. Ez alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre és szervezetekre, akik és amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy világunk kicsivel jobbá váljon és hogy mások is kövessék példájukat.

 • Az Európai Polgár díj – Egy díj a kiemelkedő teljesítmények jutalmazására – a jelentkezési / nevezési határidő június 30-ig történő meghosszabbítása 

  Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál:

  • A tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek.
  • Az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó projektek.
  • Az aktuális Európai Évhez kapcsolódó projektek (ha alkalmazható). 
  • Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező projektek.

  Magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár díjra.

  Az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyet-egyet.

  Rekordszámú pályázat a 2020. évi Európai Polgár díjra

  A környezetvédelem, a félretájékoztatás elleni küzdelem és a koronavírus elleni küzdelem is szerepel a tagállamok által benyújtott 266 pályázatban szereplő projektek témái között.

  Őszinte köszönetünket fejezzük ki a pályázóknak és a jelölőknek, hogy projektjeiket benyújtották.

  Az összes pályázatot nemzeti szintű zsűri fogja értékelni. Legfeljebb öt projekt kerül majd kiválasztásra, amelyeket a végső nyertesekről (tagállamonként egy nyertesről) döntő kuratóriumnak küldenek meg.

   Kövesse a honlapot, ahol rendszeresen beszámolnak az eljárás következő lépéseiről.

  További információk:

    
 • Szaharov-díj – a gondolat szabadságáért 

  A Szaharov-díjat a következő területeken elért kiemelkedő teljesítményért adományozzák:

  • az emberi jogok és az alapvető szabadságok – elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságának
  • védelme, a kisebbségek jogainak védelme
  • a nemzetközi jog tiszteletben tartása
  • a demokrácia fejlesztése és a jogállamiság alkalmazása érdekében kifejtett tevékenység.
     
  • Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” – minden kiemelten motivált fiatal európainak 

   Az „Nagy Károly Európai Ifjúsági díj” célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs projektekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.

   A legjobb projektért járó díj 5000 euró, míg a második helyezett 3000, a harmadik 2000 eurós jutalomban részesül, melyet az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány évenként közösen ítél oda. A díj részeként a három végső díjazott látogatást tehet az Európai Parlamentbe (Brüsszelben vagy Strasbourgban). Ezenkívül mind a 28 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra a németországi Aachenbe.

   A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

     
  • LUX-díj – a kultúra és az európai identitás támogatásáért 

   Az Európai Parlament 2007 óta létező LUX-díja minden évben ráirányítja a figyelmet azokra a filmekre, amelyek kapcsolódnak az Európában zajló legfontosabb vitákhoz. A Parlament véleménye szerint a mozi – a tömegkultúra eszközeként – ideális hordozója az Európáról és Európa jövőjéről folytatott vitáknak és továbbgondolkodásnak. A mozi olyan közkedvelt és megfizethető médium, amely képes különböző nemzedékeket is magához vonzani.