Párbeszéd az egyházakkal és a világnézeti szervezetekkel Az EUMSZ 17. cikke. 

Napjaink sokszínű Európájában több különböző egyház, vallás és világnézeti szervezet vállal fontos szerepet a társadalomban. Az európai uniós intézmények elkötelezettek az ezen egyházakkal és világnézeti szervezetekkel folytatott nyílt párbeszéd iránt, az Európai Parlament pedig aktívan bevonja őket az uniós politikákba.

Háttér-információk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) Lisszaboni Szerződés által bevezetett 17. cikke első ízben szolgál jogalappal az uniós intézmények és az egyházak, vallási szervezetek, valamint filozófiai és világnézeti szervezetek közötti nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédhez. Kimondja, hogy:

  1. „Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.
  2. Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti jogállását.
  3. Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.”

Míg e cikk első két bekezdése az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek, illetve a hasonló státuszt élvező világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti különleges jogállását védi, a (3) bekezdés arra hívja fel az európai uniós intézményeket, hogy nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.

Antonio Tajani, miután 2017 januárjában elnökké választották, Mairead McGuinness alelnököt bízta meg a 17. cikk szerinti párbeszéd megvalósításával. Az alelnököt e feladat végrehajtásában az Elnökség titkársága és a Parlament egyéb illetékes osztályai segítik. A Parlament minden évben számos magas szintű konferenciának ad otthont, amelyek nyitottak a párbeszéd összes résztvevője felé, olyan időszerű és releváns témákról, amelyek kapcsolódnak a Parlamentben folyó munkához és vitákhoz.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Az Európai Parlament egyházakkal és filozófiai szervezetekkel folytatott párbeszéde rendkívül fontos szerepet tölt be abban, hogy a Parlament közeli kapcsolatban maradjon az őt megválasztó polgárokkal. Ezért nagy megtiszteltetés, hogy Antonio Tajani elnök megbízott e párbeszéd ápolásával.

Ha az európai projekt meg akarja őrizni a polgárok támogatását, a valóságban kell gyökereznie. Az egyházak és vallási közösségek szerves részei ennek a hétköznapi valóságnak, 28 tagállamunk városi, kisvárosi, falusi és vidéki közösségeinek szövetét alkotják.

A Lisszaboni Szerződés 17. cikke nagyon tudatosan rendelkezik az Unió vallási közösségekkel folytatandó párbeszédéről. Egyértelműen jelzi, hogy az Unió sokkal több, mint pusztán gazdasági szervezet; alapvetően a méltóságukért és a közjóért együttműködő emberekről szól. Az uniós politikák és jogszabályok kialakítása során elengedhetetlenül fontos, hogy az emberi létezés valamennyi aspektusát teljes mértékben figyelembe vegyük – természetesen a gazdaságit is, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi, sőt a spirituális dimenziót sem.

A valódi emberi méltóságnak az uniós döntéshozatal középpontjában kell állnia, és szilárd meggyőződésem, hogy az egyházak és a filozófiai szervezetek, amelyek több száz éve foglalkoznak az emberi lét kérdéseivel, fontos szerepet játszhatnak e folyamatban.”

Mairead McGuinness

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018