Hozzáférés a dokumentumokhoz 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke kimondja, hogy az Európai Unió polgárainak és lakosainak joguk van az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréshez.

A dokumentumokhoz való hozzáférés: az átláthatóság kulcsa

A dokumentumokhoz való hozzáférés az európai uniós intézmények átláthatósági politikájának alapvető részét képezi. Az alapszerződés értelmében az összes európai uniós polgárt és lakost megillető jogról van szó. Erről a jogról az 1049/2001/EK rendelet rendelkezik.

Az Európai Parlament különös figyelmet fordít arra, hogy munkája a legszélesebb körben nyilvános legyen. Ez annál is inkább fontos, mivel az Európai Parlament a képviselőket közvetlenül választó európai polgárok érdekét képviseli.

A dokumentumtár: a kutatás segédeszköze

A dokumentumokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az Európai Parlament az 1049/2001/EK rendelet értelmében elektronikus dokumentumtárat hozott létre. A kutatás megkönnyítésére tervezett eszközként a dokumentumtár az Európai Parlament által 2001 óta készített vagy kapott dokumentumokat tartalmazza.

Közvetlenül hozzáférhető dokumentumok

A dokumentumtár keresőfunkcióján keresztül az Európai Parlament dokumentumainak nagy részéhez közvetlenül hozzáférhetünk. Ezek a dokumentumok elektronikus formában férhetők hozzá.

Lekérhető dokumentumok

A dokumentumtárban közvetlenül nem elérhető dokumentumokat le lehet kérni. A 2001 előtti dokumentumokról van szó, valamint néhány olyan dokumentumról, amelyekhez a hozzáférés az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében említett eltérésből kifolyólag korlátozva van. A hozzáférés ezekhez a dokumentumokhoz szintén díjmentes, és az elektronikus nyomtatvány kitöltésekor nem kell a lekérést indokolni. A kérés beérkezését követően az Európai Parlament illetékes szervei 15 munkanapon belül indokolással ellátott választ küldenek a lekérőnek.