Állampolgári tájékoztatáskérések (Ask EP) 

Ha szeretne többet megtudni az Európai Parlament tevékenységeiről, hatásköreiről és szervezeti felépítéséről, az alábbi linken elérhető űrlap segítségével lépjen kapcsolatba az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztályával („Kérdezze meg az EP-t!” /”Ask EP”)

Ön kérdez, mi válaszolunk

Itt talál néhányat az Európai Parlamentnek író polgárokat különösen érdeklő legfrissebb témák közül és válaszainkat.

 • Az európai parlamenti képviselők személyzete 

  A képviselők szabadon választhatják meg saját alkalmazottaikat, de nem foglalkoztathatják közeli rokonaikat. Az alkalmazottak felvételével kapcsolatos költségek fedezésére a képviselők körülbelül 25 000 EUR összegű havi költségvetéssel rendelkeznek. A Parlament azonban nem csak egyszerűen átadja ezt az összeget a képviselőknek. A Parlament közvetlenül fizeti a személyzet fizetését – és az illetékes adó- és társadalombiztosítási hatóságoknak fizetendő hozzájárulást.

    
 • Az új európai parlamenti képviselők mandátumainak vizsgálata 

  Az Európai Parlamenttől rendszeresen érdeklődnek a polgárok, hogy miként biztosítja, hogy a megválasztott képviselők ne töltsenek be semmiféle olyan hivatalt, amely összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással. Az európai parlamenti képviselő hivatala összeférhetetlen többek között a nemzeti parlamenti képviselőnek, a tagállami kormány tagjának vagy a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék tagjának és az európai ombudsman hivatalával, valamint az Európai Központi Bank Igazgatótanácsa tagjának hivatalával.

    
 • Kik azok a csúcsjelöltek (Spitzenkandidaten)? 

  A polgárok rendszeresen érdeklőnek az Európai Parlamenttől az Európai Bizottság elnökének megválasztásáról és az úgynevezett csúcsjelölti rendszerről. A 2019-es európai választások előtt hét európai politikai párt javasolt egy vagy több csúcsjelöltet az Európai Bizottság elnöki tisztségére.

    
 • Mit tesz az Európai Unió az éghajlatváltozás kapcsán? 

  Az Európai Tanács által 2009-ben elfogadott, alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó célkitűzés 2050-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80–95%-kal történő csökkentésére törekszik az 1990-es szinthez képest. Az Európai Parlament 2019 márciusában nagyratörőbb célkitűzés megvalósítását szorgalmazta, amely 2050-re nulla nettó globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás elérésére törekszik.

    
 • Európai választások: a külföldön élő uniós polgárok szavazati joga 

  Az Európai Parlamentet rendszeresen keresik meg külföldön élő uniós polgárok azzal a kérdéssel, hogy hogyan vehetnek részt az európai parlamenti választásokon. A külföldön élő uniós polgárok (akár más uniós országban, akár az EU-n kívül élnek) bizonyos feltételek mellett szavazásra jogosultak az európai parlamenti választásokon az állampolgárságuk szerinti országban. Ezenfelül azok az uniós polgárok, akik olyan uniós országban élnek, amelynek nem állampolgárai, ugyanolyan feltételek mellett szavazhatnak az európai parlamenti választásokon abban az országban, ahol laknak, mint az adott ország állampolgárai.

    
 • Amennyiben a teljes szöveget az Ön hivatalos uniós nyelvén kívánja megkapni, kérjük, hogy az űrlap kitöltésével  forduljon az Európai Parlament Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztályához (Ask EP).