Foglalkoztatottak 

A Parlament összesen mintegy 8 000 tisztviselőt és egyéb alkalmazottat foglalkoztat, akik az Európai Unió tagállamainak polgárai és a Parlament három munkahelyén (Luxembourgban, Strasbourgban és Brüsszelben), valamint a tagállamokban működő tájékoztatási irodákban dolgoznak.

Tisztviselők

Az európai uniós közszolgálatot végző tisztviselők három tisztségcsoportban végzik munkájukat: tanácsosok (AD), asszisztensek (AS) és titkársági és irodai személyzet (AST/SC).

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó valamennyi rendelkezést tartalmazza az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Miként válhat valaki tisztviselővé?

A tisztviselőket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által szervezett nyílt versenyvizsgákon válogatják ki. Az EPSO gondoskodik a személyi állomány tagjainak kiválasztásáról nemcsak a Parlament, hanem valamennyi többi európai intézmény számára is. A pályázati felhívásokat közzéteszik a Hivatalos Lapban, valamint az EPSO internetes honlapján is.

Ideiglenes alkalmazottak

Ideiglenes alkalmazottakat az alábbi kategóriák egyikébe tartozó, rendkívül különböző feladatok elvégzésére vehetnek fel:

 • a költségvetési hatóság által ideiglenes álláshelynek minősített álláshely betöltésére ;
 • állandó (tisztviselői) álláshely ideiglenes jelleggel történő betöltésére ;
 • a Szerződés által előírt megbízatást betöltő személyek (elnökök, alelnökök, quaestorok) mellé, vagy az Európai Parlament képviselőcsoportjainak segítésére.

Miként válhat valaki ideiglenes alkalmazottá?

A fenti kategóriák némelyike esetében a kiválasztási eljárásokat közzéteszik az EPSO honlapján, az Európai Parlament honlapján és a képviselőcs oportok honlapján.

Szerződéses alkalmazottak

A szerződéses alkalmazottak felvétele az alábbiak céljából történik

 • kétkezi munkák elvégzése vagy irodai kisegítő feladatok ellátása;
 • a feladataik ellátására átmenetileg nem képes tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak helyettesítése.

Ön nemsokára felvételt nyer szerződéses alkalmazottként.

A közelmúltban felvette Önnel a kapcsolatot az Európai Parlament egyik szervezeti egysége, amely
arról tájékoztatta, hogy szerződéses alkalmazotti állást kíván kínálni Önnek.

Felvétele három lépésben zajlik majd:

 • Egy szándéknyilatkozatot fog kapni, amely felidézi az Ön kiválasztásának módját (CAST, COSCON
  vagy valamely képviselőcsoport általi kiválasztás), és amely felkéri Önt, hogy 10 munkanapon belül
  juttasson el hozzánk bizonyos dokumentumokat (hatósági erkölcsi bizonyítvány, diplomák,
  munkatapasztalat stb.). Dokumentumait közvetlenül azok átvételét követően ellenőrizzük. Diplomáit és
  munkatapasztalatát értékeljük, s ennek alapján Önt a kiválasztása szerinti besorolási csoport
  megfelelő besorolási fokozatába soroljuk. Ez a besorolási fokozat határozza meg az Ön illetményét.
 • Ezt követően a Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi
  Osztálya ajánlattal keresi meg Önt, amelyben tájékoztatja Önt a szerződés kezdetének és végének
  időpontjáról, a foglalkoztatás helyéről, besorolási fokozatáról és ennek megfelelő illetményéről. Ebben a levélben felkérjük Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot az Orvosi Rendelővel (Brüsszelben
  vagy Luxembourgban) az Ön munkaköri alkalmasságának megállapítását lehetővé tevő orvosi
  vizsgálatokon való részvétel céljából.
 • A Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya az Ön
  munkaköri alkalmasságát igazoló orvosi bizonyítvány átvételét követően elkészíti az Ön
  szerződését. A szerződés aláírására a szolgálati jogviszony megkezdésekor kerül sor.

Kérjük, mindenképpen olvassa el alaposan a fent említett két levelet (szándéknyilatkozat és ajánlat)
és a szerződést. Az Ön felvételével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a gyakran
ismételt kérdések (GYIK) listáját.

Akkreditált parlamenti asszisztensek

Az Európai Parlament képviselői maguk választják ki és veszik fel akkreditált parlamenti asszisztenseiket a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat függvényében, ami többek között közös politikai nézeteket is jelenthet.

Ön nemsokára felvételt nyer akkreditált parlamenti asszisztensként (APA).

Az Európai Parlament képviselői maguk választják ki és veszik fel akkreditált parlamenti asszisztenseiket a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat függvényében, ami többek között közös politikai nézeteket is jelenthet.

Lásd :

 • Jövőbeli képviselője vagy képviselői csoportja be fog nyújtani/ benyújtott egy felvétel iránti kérelmet a Pénzügyi Főigazgatósághoz, amely a kérelmet nyilvántartásba veszi.
 • A Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya
  először elküld Önnek egy linket a People alkalmazáshoz, ahol megtalálja az állásajánlatot,
  amelyet elfogadhat vagy elutasíthat. Felhívjuk a figyelmét annak fontosságára, hogy gondosan
  olvassa el az ajánlatot, amely számos hasznos információt tartalmaz. Az állásajánlatból kiderül
  például, hogy képviselője milyen besorolási csoportban és fokozatban kívánja alkalmazni Önt,
  megismerhető továbbá a fenti fokozathoz kapcsolódó alapfizetés, szerződésének kezdő és
  záró időpontja és a munkavégzés helye is.
 • Ezt követően a People alkalmazásban ki kell töltenie egy rövid kérdőívet.
 • Végül a People alkalmazáson keresztül feltöltheti az állásajánlatban kért különböző
  dokumentumokat.
  Amint feltölti a dokumentumait és jóváhagyja aktájának elküldését a People alkalmazásban, a
  Szerződéses Alkalmazottak és Akkreditált Parlamenti Asszisztensek Felvételi Osztálya ellenőrzi
  az említett dokumentumokat.
 • ánytalan az aktája, levélben felkérik, hogy lépjen be a People alkalmazásba, és
  szolgálatainktól kérjen időpontot szerződése aláírásához.
  Ha aktája nem teljes, levélben kérnek Öntől információt vagy kiegészítő dokumentumokat,
  amelyeket a People alkalmazásba kell feltöltenie. A dokumentumokat beérkezésüket
  követően ellenőrzik, és ha mindent rendben találnak, értesítést kap, hogy mikor írhatja alá
  szerződését.
  A teljes fenti felvételi eljárás kb. tíz munkanapot vesz igénybe.


Kirendelt nemzeti szakértők

A nemzeti szakértőket az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó EFTA-tagállamok, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok vagy harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervei vagy azokhoz kapcsolódó szervezetek rendelik ki az Európai Parlament mellé.

A nemzeti szakértők a kiküldetésük időtartama alatt munkaadójuk alkalmazásában állnak, és fizetésüket továbbra is e munkaadó folyósítja számukra. Napidíj azonban jár számukra.

Motivációs levelet és szakmai önéletrajzot kell küldeni az adott tagállam Európai Unió melletti állandó képviseletére.

Kölcsönzött munkavállalók

Ideiglenes és tehermentesítő jellegű szükségletek kielégítése érdekében kölcsönzött munkavállalók alkalmazhatók Brüsszelben és Luxembourgban.

Contact: