Munkalehetőségek: A jelentkezés módja 

Betöltendő álláshelyek

A Parlament az alkalmazottakat különböző szerződéses feltételek mellett alkalmazza a kiválasztásuk módja és az általuk végzett munka szerint: tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és akkreditált parlamenti asszisztensek. Ha többre kíváncsi, olvasson tovább.

Az APPLY4EP platformunkon keresztül pályázhat az Európai Parlament valamennyi aktuális karrierlehetőségére.

Az APPLY4EP platformon spontán jelentkezést is benyújthat, ha szeretne az Európai Parlamentnél dolgozni.

Személyes adatait az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kezeljük.

A Parlament évente két öt hónapos gyakornoki időszakot is szervez.

Hogyan válhatok az Európai Parlament tisztviselőjévé?

A Parlament állandó alkalmazottai a „tisztviselők”, akiket a következő három szint valamelyikére szervezett versenyvizsgákon választunk ki:

 • AD („adminisztrátor”) szint: szakpolitikai, kutatási, elemzési és irányítási szintű munka számos területen
 • AST („asszisztens”) szint: adminisztratív, technikai és egyéb támogató jellegű munka számos területen
 • AST/SC („titkár/irodai alkalmazott”) szint: titkársági és irodai jelllegű munka számos területen

A versenyvizsgákat elsősorban az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervezi valamennyi uniós intézmény számára.

A versenyvizsga-felhívásokat rendszeresen közzéteszik az EPSO honlapján a „ Folyamatban lévő kiválasztási eljárások” oldalon. Ugyanez az oldal tájékoztató jellegű információkat is nyújt a várható, de még nem közzétett lehetőségekről.

Az Európai Parlament időnként külön kiválasztási eljárásokat tesz közzé közvetlenül az APPLY4EP platformon.

Hogyan válhatok ideiglenes alkalmazottá?

Az ideiglenes alkalmazottak a következő célokra vehetők fel:

 • ideiglenesnek minősített parlamenti álláshely betöltése;
 • egy állandó (tisztviselői) álláshely ideiglenes betöltése;
 • a Parlament elnökének, a Parlament 14 alelnöke egyikének vagy az 5 quaestor egyikének asszisztense;

Az Európai Parlament időnként külön kiválasztási eljárásokat tesz közzé ideiglenes alkalmazottak számára az APPLY4EP platformon.

Az ideiglenes álláshelyeket az EPSO honlapján is közzéteszik.

A Parlament képviselőcsoportjai ideiglenes alkalmazottakat is alkalmaznak, akiket az egyes képviselőcsoportok honlapján közzétett eljárások szerint választanak ki.

Hogyan válhatok szerződéses alkalmazottá?

A szerződéses alkalmazottakat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak helyettesítésére, illetve bizonyos osztályok munkaerőigényének kielégítésére vesszük fel, általában korlátozott időtartamra.

A szerződéses alkalmazottak számos különböző feladatot láthatnak el. Egyes szerződéses alkalmazottak a szervezeti változások időszakában töltenek be szerepet átmeneti időszakokban, és többletkapacitást biztosítanak azokon a speciális területeken, ahol további készségekre van szükség. A szerződéses alkalmazottak fizikai munkát is végezhetnek és adminisztratív feladatokat is elláthatnak.

A szerződéses alkalmazottak négy különböző területen dolgozhatnak:

 • adminisztráció, tanácsadás, nyelvi szolgáltatás és egyéb hasonló technikai feladatok;
 • igazgatási feladatok, fogalmazás, számvitel és egyéb hasonló technikai feladatok;
 • irodai vagy titkársági feladatok, irodavezetés és más hasonló feladatok.
 • Fizikai munka és adminisztratív támogató szolgáltatások.

Az Európai Parlament időnként külön kiválasztási eljárásokat tesz közzé szerződéses alkalmazottak számára az APPLY4EP platformon.

A Parlament a legtöbb esetben a szerződéses alkalmazottakat az EPSO szerződéses alkalmazottakat tartalmazó kiválasztási adatbázisán (CAST) keresztül veszi fel, így első lépésként EPSO-fiókot kell létrehoznia. Ha szakmai profilja megfelel a felvételkor kért sajátos igényeknek, meghívást kaphat a kiválasztási tesztekre, majd személyes beszélgetésre.

A nyitott CAST-profilok listája az EPSO honlapján található.

Hogyan válhatok akkreditált parlamenti asszisztensé?

Az európai parlamenti képviselők maguk választják ki akkreditált parlamenti asszisztenseiket. A készségek, ismeretek és szakértelem mellett a politikai hovatartozás is lehet kiválasztási szempont. A Parlament igazgatása biztosítja a szerződéses keretet, de nem vesz részt az akkreditált parlamenti asszisztensek kiválasztásában.

19 akkreditált parlamenti asszisztensi besorolási fokozat és két „funkciós csoport” létezik (I. és II.)

 • Az I. besorolási csoportba felvett akkreditált parlamenti asszisztensek elsősorban adminisztratív támogatást és titkársági feladatokat látnak el (1–13. besorolási fokozat);
 • A II. besorolási csoportba felvett akkreditált parlamenti asszisztensek elsősorban fogalmazói és tanácsadói feladatokat látnak el (7–19. besorolási fokozat);

Az akkreditált parlamenti asszisztensek közvetlenül az európai parlamenti képviselők brüsszeli és strasbourgi irodáiban dolgoznak, támogatják parlamenti és politikai munkájukat, és adminisztratív segítséget nyújtanak. Az európai parlamenti képviselők listája itt található.

A Parlament humánerőforrás-szolgálatai az összes parlamenti asszisztensre vonatkozó feltételeknek megfelelően kötik meg és kezelik a munkaszerződéseket.