Szakmai gyakorlat az Európai Parlamentben 

Az Európai Parlament kétféle szakmai gyakorlatot kínál: Szakmai gyakorlatok a Főtitkárságon (Schuman gyakornoki program), valamint az európai parlamenti képviselők mellett folytatott szakmai gyakorlatok

Szakmai gyakorlatok a Főtitkárságon – Schuman gyakornoki programok

A Schuman gyakornoki programok fizetett szakmai gyakorlatok, és az Európai Parlament valamely hivatalos munkahelyszínén – Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban – vagy a tagállamokban működő kapcsolattartó irodáiban végezhetők.

Ezeket a szakmai gyakorlatokat Robert Schumanról nevezték el, aki az egyik fő megtervezője annak az európai integrációs projektnek, amelynek köszönhetően több mint 70 éve béke és jólét uralkodik Európában. Azt javasolta, hogy a francia és a német szén- és acéltermelést vonják közös ellenőrzés alá – ez lett később az Európai Szén- és Acélközösség, az első Európai Közösség, amely végül az Európai Unióvá nőtte ki magát.

Miért jelentkezzek?

A Schuman gyakornoki program lehetőséget kínál az ismeretek bővítésére és a szakmai készségek fejlesztésére. Betekintést nyújt az uniós intézmények és az Európai Parlament munkájába, amely az uniós szintű döntéshozatal és politikai vita kulcsfontosságú fóruma.

A Schuman gyakornoki programok számos különböző területen kínálnak szakmai gyakorlati lehetőséget, például az EU belső és külső politikái, a pénzügyek, a jog, a többnyelvűség, az igazgatás, az infrastruktúra és logisztika, a kommunikáció vagy az informatika területein.

Az Európai Parlament olyan munkahely, ahol az esélyegyenlőség elve érvényesül; a pályázók nemre, szexuális irányultságra, kulturális, etnikai és vallási háttérre vagy fogyatékosságra való tekintet nélkül jelentkezhetnek, és a fogyatékossággal élő sikeres pályázók igényeihez ésszerűen alkalmazkodó munkakörnyezetet biztosítunk, amennyiben erre szükség van.

A Parlament tisztelettel adózik a munkájuk során meggyilkolt újságírók emléke előtt, ennek részeként a Kommunikációs Főigazgatóság számos Schuman gyakornoki programot kínál Ján Kuciak, a 2018 februárjában meggyilkolt szlovák oknyomozó újságíró emlékére.

Jelentkezhetek?

A Schuman gyakornoki programra azok jelentkezhetnek, akik:

 • betöltötték a 18 éves életkort;
 • az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely csatlakozó/tagjelölt országnak az állampolgárai (nagyon korlátozott számban más országok állampolgárai számára is nyújthatók szakmai gyakorlatok);
 • rendelkeznek egyetemi szintű diplomával;
 • kiválóan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét, és magas szinten egy másikat (a harmadik országok állampolgárainak magas szintű angol, francia vagy német nyelvtudással kell rendelkezniük);
 • elfogadható erkölcsi bizonyítványt nyújtanak be;
 • nem dolgoztak, illetve semmilyen más típusú szakmai gyakorlaton nem vettek részt két egymást követő hónapnál hosszabb ideig uniós intézménynél, szervnél vagy ügynökségnél;
 • a szakmai gyakorlat kezdetét megelőző hat hónapban nem vettek részt tanulmányi látogatáson az Európai Parlament Főtitkárságán.

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezéshez kérjük, látogasson el a szakmai gyakorlatra való jelentkezéssel foglalkozó oldalunkra:

 1. válasszon ki legfeljebb három szakmai gyakorlatot és jelentkezzen ezekre;
 2. amennyiben felkerül az előválogatott jelöltek listájára, be kell nyújtania a pályázati feltételek teljesülésének igazolására szolgáló dokumentumokat;
 3. amennyiben kiválasztják, a felvételről szóló hivatalos levelet fog kapni e-mailben.

A Schuman gyakornoki program öt hónapos időtartamra szól:

 • október 1. és február 28./29. közötti gyakornoki program
  • erre június 1. és 30. között lehet jelentkezni
 • március 1. és július 31. közötti gyakornoki program
  • erre november 1. és 30. között lehet jelentkezni

A spontán jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Kapcsolat

Ha további információra van szüksége a Schuman gyakornoki programmal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Contact: 

Európai parlamenti képviselők mellett folytatott szakmai gyakorlatok

Az európai parlamenti képviselők az Európai Parlamenttel kötött megállapodás alapján fizetett szakmai gyakorlatokat kínálhatnak az Európai Parlament brüsszeli (vagy strasbourgi) helyszínein lévő irodáikban.

Miért jelentkezzek?

A szakmai gyakorlat lehetőséget kínál az ismeretek bővítésére és a szakmai készségek fejlesztésére, továbbá az európai parlamenti képviselők munkamódszereinek mélyrehatóbb megismerésére.

Az európai parlamenti képviselők mellett folytatott szakmai gyakorlatra számos különböző területen kerülhet sor. A szakmai gyakorlatot kínáló parlamenti képviselő a szakmai gyakorlat ideje alatt elvégzendő konkrét feladatokat jelöl ki.

Jelentkezhetek?

A képviselők szabadon választják ki a gyakornokokat. A pályázóknak azonban meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

 • betöltötték a 18 éves életkort (ettől a korhatártól kellően indokolt kérésre el lehet térni);
 • valamely uniós tagállam vagy csatlakozó/tagjelölt ország állampolgárainak kell lenniük. Mindazonáltal a képviselők harmadik országok állampolgárainak is felajánlhatnak szakmai gyakorlatot, amennyiben a pályázók megfelelnek a vízumkövetelményeknek;
 • felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító középiskolai bizonyítványt szereztek, illetve már felsőfokú tanulmányokat folytatnak vagy azzal egyenértékű szakmai képzésben részesülnek, vagy egyetemi szintű diplomával rendelkeznek;
 • alaposan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét;
 • szakmai gyakorlatuk folyamán nem állhat fenn munkaviszonyuk vagy egyéb szerződéses viszonyuk;
 • korábban nem végezhettek képviselő melletti szakmai gyakorlatot, illetve korábban nem dolgozhattak valamely képviselő helyi vagy akkreditált parlamenti asszisztenseiként.

Hogyan lehet jelentkezni?

A kérelem benyújtásához közvetlenül az  európai parlamenti képviselőkkel kell felvenni a kapcsolatot.

A szakmai gyakorlat időtartama hat héttől öt egymást követő hónapig terjedhet, és arról a szakmai gyakorlatot odaítélő európai parlamenti képviselő dönt. A szakmai gyakorlat az év során bármikor megkezdődhet.

A gyakornokok havi ösztöndíjban részesülnek, amely teljes munkaidős szakmai gyakorlat esetén 816 és 1 339 EUR között mozog.