Dolgozzon az EU-ban – Miért az Európai Parlament? 

Az Európai Parlament: csatlakozzon hozzánk és dolgozzon az EU szívében!

Többnemzetiségű, többnyelvű és multikulturális szervezet vagyunk, amelynek munkatársai Európa minden részéből érkeznek. Az Európai Parlament érdekes és változatos munkalehetőségeket kínál egy olyan egyedülálló szervezetben és munkakörnyezetben, amely az EU központi részét képezi.

A Parlament egyre inkább a projektmunkára és az innovációra összpontosít annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb módon segítse az európai parlamenti képviselők munkáját és tájékoztassa a polgárokat. Dinamikus szervezetként újabb és jobb munkamódszereket keresünk.

A legtöbb munkacsoport napi szinten egy vagy két fő nyelven dolgozik, de a Parlament politikai munkája során kiáll a többnyelvűség mellett, és a személyzetnek lehetősége van más uniós nyelvek tanulására is.

A Parlament személyzete modern épületekben dolgozik, amelyeket a különböző munkavégzési módokhoz igazított infrastruktúra és kiváló, házon belüli létesítmények, például sportközpontok támogatnak.

Mivel foglalkozunk? Munkánkat az EU érdekében és a demokrácia megerősítéséért végezzük

Az Európai Parlament személyzeteként segítjük az európai parlamenti képviselőket abban, hogy ellenállóképes és hatékony európai demokráciát valósítsanak meg.

Az európai parlamenti képviselőkhöz hasonlóan mi is valamennyi uniós tagállamból érkezünk. Többségünk az Európai Parlament három munkahelyének (Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg) valamelyikén dolgozik. Néhányan közülünk a Parlament kapcsolattartó irodáiban dolgozunk, amelyek minden uniós tagállamban megtalálhatók.

Arra törekszünk, hogy az eredményekre, az innovációra és az ügyfelek elégedettségére összpontosítva a lehető legjobb támogatást és szolgáltatásokat nyújtsuk az európai parlamenti képviselőknek.

A személyzet minden tagja közvetlenül vagy közvetve az uniós polgárok érdekében dolgozó európai parlamenti képviselők munkáját támogatja különféle területeken.

Ha csatlakozik hozzánk, a következő munkákat végezheti például:

 • #Plenáris ülés: A Parlament plenáris üléseit Strasbourgban és Brüsszelben tartjuk. Ez a munka ülésteremben zajló viták megszervezésétől a jogszabályokról való szavazáshoz, a tolmácsoláshoz, az audioanyagokhoz, az internetes közvetítéshez szükséges technológia kezeléséig terjed...
 • #Parlamenti bizottságok: Az európai parlamenti képviselők parlamenti bizottságokban végzik munkájukat. A bizottságok a plenáris ülés előtt megvitatják és elkészítik a Parlament álláspontját a javasolt uniós jogszabályokról és politikákról, valamint az uniós költségvetésről. Valamennyi uniós szakpolitikára és hatáskörre kiterjedően dolgozunk, valamennyi belső szakpolitikát és külkapcsolatot érintve. Bizottsági üléseket szervezünk; támogatjuk az európai parlamenti képviselőket a parlamenti jelentések elkészítésében, tájékoztatókat készítünk, és a jogalkotási folyamat során mindvégig kapcsolatot tartunk a többi uniós intézménnyel.
 • #Kutatás: Kiváló minőségű, testre szabott és lekérhető kutatási anyagokat biztosítunk az európai parlamenti képviselők számára annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges információval rendelkezzenek jogalkotói és politikai döntéshozói munkájuk során.
 • #Jogi támogatás: Minőségi jogi elemzéseket és tanácsokat nyújtunk az európai parlamenti képviselőknek és a Parlamentnek a parlamenti munka valamennyi területén.
 • #Kommunikáció: Az EU mind a 24 hivatalos nyelvén kommunikálunk annak érdekében, hogy az uniós polgárok nyomon követhessék a Parlament munkáját. A sajtóval, a közösségi médiával, az audiovizuális ágazattal, a koncepcióval és a formatervezéssel, valamint számos speciálisabb kommunikációs területtel foglalkozó szakemberek dolgoznak velünk.
 • #Többnyelvűség: Magas színvonalú tolmácsolási, fordítási, jogász-nyelvészi és egyéb nyelvi szolgáltatások révén biztosítjuk, hogy az európai parlamenti képviselők az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén dolgozhassanak.
 • #Emberi erőforrások: A személyzet fejlesztésére, a szolgáltatásokra és a munkahelyi jólétre összpontosítunk. Segítünk abban, hogy a megfelelő kollégák megfelelő időben megfelelő munkát kapjanak, és biztonságos, egészséges és befogadó munkakörnyezetet biztosítunk a személyzet számára.
 • #Informatika: Elsőrendű informatikai megoldásokat dolgozunk ki, fejlesztünk ki és biztosítunk a Parlament számára informatikai projekteken keresztül, valamint karbantartjuk a rendszereket és garantáljuk biztonságukat.
 • #Épületek és logisztika: Irányítjuk a Parlament építési projektjeit és karbantartjuk épületeinket minden munkahelyen, valamint kezeljük a logisztikát (közlekedés stb.).
 • #Pénzügyek: Kezeljük a Parlament költségvetését és pénzügyeit, valamint adminisztratív támogatást nyújtunk az európai parlamenti képviselőknek.
 • #Biztonság: Gondoskodunk a Parlament épületeinek és személyzetének biztonságáról.
 • #Élenjáró innováció: Függetlenül attól, hogy szervezetünk mely részében dolgozik, rengeteg lehetőség kínálkozik arra, hogy különböző szervezeti egységek munkatársaival részt vegyen stratégiai projektekben.

Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőséget kínálunk

Munkatársainknak sokféle lehetőségük van arra, hogy a velünk való együttműködés során szakmailag tanuljanak és fejlődjenek.

Személyzeti mobilitás: A parlamenti tisztviselőket arra ösztönözzük, hogy legalább hétévente váltsanak munkakört, kivéve, ha nagyon sajátos feladatokat látnak el, például orvosok, építészek vagy nyelvészek. A rendszeres munkakörváltás egyrészt lehetőséget ad a személyzet minden tagjának arra, hogy megismerje az EP új munkaterületeit, új készségeket fejlesszen ki és tapasztalatokat szerezzen, másrészt segíti szervezetünket abban, hogy rugalmas és dinamikus maradjon.

Tanulás és fejlődés: Támogatjuk és értékeljük a folyamatos tanulást. Amellett, hogy képzések és fejlesztési programok széles skáláját kínáljuk, gondoskodunk arról, hogy munkatársaink érdekes és kihívást jelentő projektekben vegyenek részt, és tapasztalt szakemberekkel dolgozzanak, ami felbecsülhetetlen lehetőségeket kínál a munkahelyi tanulásra.

Szakmai előmenetel: Az átlátható és érdemeken alapuló előléptetési politika a Parlament szakmai előmenetelének központi eleme. Munkatársainkat arra ösztönözzük, hogy folyamatosan fejlődjenek, például új projektekben vegyenek részt, nagyobb felelősséget vállaljanak, vagy vezetői szerephez jussanak.

Személyes okokkal indokolt szabadság: A Parlament tisztviselői kérhetnek egy vagy több karriermegszakítást (fizetés nélkül, de a visszatérés jogával) – például azért, hogy ismét tanuljanak, bővítsék látókörüket utazásokkal, vagy az uniós intézményeken kívül végzett munkával próbáljanak ki más karriert.

Befogadó és sokszínű munkakörnyezetet kínálunk

Úgy véljük, hogy mint befogadó és sokszínű szervezet, erősségünk és sikerünk abban rejlik, hogy felismerjük és elfogadjuk nézetkülönbségeinket.

A Parlament határozottan támogatja a befogadást és a sokszínűséget. Az európai parlamenti képviselők határozott támogatásával aktívan dolgozunk annak biztosításán, hogy szervezetünk valamennyi munkatársa, gyakornoka és látogatója jól érezze magát nálunk, és megkapja a neki kijáró tiszteletet. Biztonságos és befogadó jellegű munkakörnyezetet biztosítunk, amely mentes a megkülönböztetés minden formájától.

A Parlament támogatja a fogyatékossággal élő munkatársakat és álláskeresőket. Egyenlő esélyeket biztosítunk és észszerű alkalmazkodási intézkedéseket hajtunk végre azon kollégák érdekében, akiknek erre szükségük van munkájuk elvégzéséhez.

A Parlament multinacionális és multikulturális. Munkatársaink valamennyi uniós tagállamból érkeznek, és együtt dolgoznak a sokféleségben egyesült Európa kiépítésén.

Rugalmas és támogató munkakörnyezetet kínálunk

A Parlament számos rugalmas munkafeltételt és lehetőséget kínál személyzete és családjaik támogatására.

Távmunka: A munka és a magánélet közötti egyensúly elősegítése érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy kollégáink munkaidejük egy részében otthonról dolgozzanak, amit korszerű informatikai szoftverekkel és hardverekkel, valamint videokonferencia-eszközökkel támogatunk.

Részmunkaidős munkavégzés:  Különböző időbeosztású részmunkaidős lehetőségeket kínálunk, amelyeket munkatársaink igényeik és osztályuk igényei szerint használhatnak fel.

A családi vonatkozású szabadságok különböző típusai: Lehetőség van:

 • szülési szabadság és szülői szabadság kivételére, amely segíti munkatársainkat a gyermekgondozásban;
 • családi szabadság kivételére, például idős családtagok gondozása érdekében;
 • a beteg hozzátartozók gondozását segítő külön szabadság kivételére.

Iskolák és gyermekgondozási létesítmények: Színvonalas gyermekgondozási létesítményeket biztosítunk a kisgyermekek számára, a nagyobbak pedig az Európai Iskolákban tanulhatnak. Több irodaépületünkben is van szoptatásra kialakított helyiség és családi szoba.

Az idetelepült kollégák támogatása: Munkatársaink többsége külföldről települ ide, ezért számos szolgáltatást kínálunk annak érdekében, hogy támogassuk az ideköltözést és az itteni életre való berendezkedést. Tájékoztatást és adminisztratív támogatást nyújtunk az ideköltözéshez, más uniós intézményekkel közösen tájékoztató rendezvényeket szervezünk az újonnan érkezők számára, valamint igény esetén támogatást nyújtunk a kísérő házastárs vagy élettárs részére is. A körülményektől függően külföldi munkavégzési támogatást is folyósítunk annak érdekében, hogy az élet külföldön zökkenőmentes legyen, továbbá letelepedési támogatásra is jogosult, ha szolgálati jogviszonyának megkezdéséhez hazáját el kell hagynia.