KAS YRA „EUROBAROMETRAS“? 

Nuo 1973 m. ES institucijos visose ES valstybėse narėse užsako atlikti reguliarias viešosios nuomonės apklausas. Tai ir yra „Eurobarometras“.

2007 m. Europos Parlamentas inicijavo būtent jam skirtą „Eurobarometro“ apklausų seriją. Šios apklausos apima įvairiausius klausimus, ypatingą dėmesį teikiant tam, kaip piliečiai suvokia ES veiksmus ir ko iš jų tikisi, bei pagrindiniams iššūkiams, su kuriais susiduria Sąjunga. Be to, per apklausas taip pat išsamiai analizuojamas piliečių požiūris į ES ir Europos Parlamentą, kartu atidžiai stebint, ką visuomenė mano apie Europos Parlamento rinkimus. Jau ilgą laiką atliekama rezultatų analizė leidžia visapusiškai suprasti viešosios nuomonės Europos klausimais tendencijas ir raidą nacionaliniu ir sociodemografiniu lygmenimis.

EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI

Artėjant rinkimams į Europos Parlamentą atliekama speciali Parlamento „Eurobarometro“ apklausų serija. Čia ypatingas dėmesys skiriamas europiečių nuomonei rengiantis rinkimams į Europos Parlamentą, europiečių domėjimosi rinkimais vertinimui ir jų nuomonei apie Europos projektą. Šią svarbią veiklą siekiant geriau suprasti ES piliečių elgseną per rinkimus papildo išsamios porinkiminės analizės, atliekamos šiems rinkimams pasibaigus.

„PARLAMETRAS“

„Parlametras“ – tai „Eurobarometro“ apklausa, kurią nuo 2007 m. Europos Parlamentas kasmet užsako atlikti visose ES valstybėse narėse. Didžiausias dėmesys jos metu skiriamas europiečių požiūriui į Europos Parlamentą. Per apklausas įvertinama viešoji nuomonė apie Parlamentą ir vaidmuo, taip pat kiek piliečiai apie jį žino. „Parlametras“ taip pat analizuoja viešąją nuomonę apie narystę ES ir jos naudą, piliečių tapatybės pojūtį, ES pilietybės ir nacionalinės pilietybės santykį, politinius prioritetus ir vertybes.

SPECIALIOS APKLAUSOS

Parlamentas naudoja „Eurobarometro“ apklausas ir siekdamas įvertinti viešąją nuomonę konkrečiais klausimais – arba dėmesį sutelkdamas į konkrečias sociodemografines grupes, pvz., Europos jaunimą, arba į institucijos veiklą, pvz., lyčių lygybės ar socialinės ir ekonominės krizės srityje. Kai kurios šios kategorijos publikacijos skirtos istorinėms tendencijoms, analizuojant didžiausius Europos viešosios nuomonės pokyčius nuo 1973 m. Laikaskalėje pateikiami duomenys rodo, kaip europiečiai žvelgė į ES jos svarbiausiais etapais

INFORMACIJA PLENARINĖMS SESIJOMS

Per kiekvieną plenarinę sesiją Parlamento nariams pateikiamas naujausių „Eurobarometro“ duomenų, susijusių su svarbiausiais sesijos klausimais, rinkinys, kad Parlamento nariai galių savo politinei ir komunikacijos veiklai vykdyti įgytų laiku ir tinkamai informuojant diskusijų dalyvius. Šiame skyriuje pateiktos visos iki šiol skelbto naujienlaiškio publikacijos.

Our last publications  

Metai: 
-
Tipas:Informacija Plenarinėms Sesijoms  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Metai: 
-
Tipas:Informacija Plenarinėms Sesijoms  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Metai: 
-
Tipas:Specialios Apklausos  

Conducted in February 2020, the survey focusses on citizens’ engagement with Civil Society Organisations (CSOs) as well as their experiences with local public consultations.

Metai: 
-
Tipas:Specialios Apklausos  

This is one of the few multinational surveys delving into European citizens’ attitudes and opinions over the course of the Covid-19 pandemic, commissioned by the EP and produced by Kantar.

Metai: 
-
Tipas:Informacija Plenarinėms Sesijoms  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Metai: 
-
Tipas:Informacija Plenarinėms Sesijoms  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Metai: 
-
Tipas:Informacija Plenarinėms Sesijoms  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.