Apdovanojimai 

Europos Parlamentas ne tik priima teisės aktus. Jis taip pat nori skatinti gerus darbus. Kasmet Europos Parlamentas skiria premijas, pripažindamas asmenis, pasižymėjusius žmogaus teisių, kino, jaunimo projektų ir pilietiškumo srityse. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tuos asmenis ir organizacijas, kurie deda daug pastangų, kad mūsų pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ir skatina kitus sekti jų pavyzdžiu.

 • A. Sacharovo premija už minties laisvę 

  A. Sacharovo premija skiriama už išskirtinius nuopelnus vienoje iš šių sričių:

  • žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės,
  • apsauga
  • mažumų teisių apsauga, tarptautinės teisės nuostatų laikymasis
  • demokratijos raida ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas
     
  • Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija – visiems motyvuotiems jauniems europiečiams 

   Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos tikslas – ugdyti jaunimo sąmoningumą Europos klausimais ir skatinti jo dalyvavimą Europos integracijos projektuose. Šia premija apdovanojami jaunimo vykdomi projektai, kuriais ugdomas tarpusavio supratimas, skatinama puoselėti bendrą Europos tapatybės jausmą, praktiškai parodoma, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.

   Kasmet Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kartu už geriausią projektą įteikia 5 000 eurų vertės premiją, už antrą vietą užėmusį projektą – 3000 eurų, už trečią – 2000 eurų premiją. Premiją gavę trys galutiniai laureatai lankosi Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre). Visų 28 atrinktų nacionalinių projektų atstovai kviečiami į keturių dienų kelionę į Acheną (Vokietija).

   Premijas už tris geriausius projektus įteiks Europos Parlamento Pirmininkas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovas.

     
  • Europos piliečio apdovanojimas už išskirtinius laimėjimus 

   Kasmet Europos Parlamentas skiria Europos piliečio apdovanojimą. Jis skiriamas už išskirtinius nuopelnus šiose srityse:

   • įgyvendinant projektus, kuriais puoselėjamas geresnis valstybių narių piliečių savitarpio supratimas ir tvirtesnė integracija arba skatinamas tarpvalstybinis ar tarptautinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje;
   • įgyvendinant projektus, apimančius ilgalaikį tarpvalstybinį ar tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuriuo prisidedama prie Europos dvasios stiprinimo;
   • įgyvendinant projektus, susijusius su einamaisiais Europos metais (jei taikoma); 
   • įgyvendinant projektus, kuriais konkrečiai išreiškiamos vertybės, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

   Piliečiai, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos gali teikti paraiškas Europos piliečio apdovanojimui už savo įgyvendintus projektus gauti arba jam nominuoti kitus piliečius, piliečių grupes, asociacijas ar organizacijas.

   Teisę teikti nominacijas turi Europos Parlamento nariai, kurių kiekvienas gali pateikti po vieną nominaciją per metus.

   Jei norite pateikti paraišką arba pasiūlyti nominantą, spauskite čia.

   Terminas: 20/04/2020 23:59 (Briuselio laiku)

   Išsamesnė informacija teikiama adresu

     
  • LUX kino apdovanojimas kultūrai ir europinei tapatybei remti 

   Nuo 2007 m., teikiant Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą, ypatingas dėmesys kasmet skiriamas filmams, kuriuose gvildenamos svarbiausios Europos viešųjų diskusijų temos. Parlamentas mano, kad kinas, kaip kultūrinė žiniasklaidos priemonė, gali būti puikus būdas diskusijoms ir svarstymams apie Europą ir jos ateitį skatinti. Kinas yra populiari, įvairias kartas pritraukianti ir nebrangi pramoga.